หน่วยบริการสังคม ประปาศรีเชียงใหม่ เปิดประปาดื่มได้แห่งที่ 89 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

หน่วยบริการสังคม ประปาศรีเชียงใหม่ เปิดประปาดื่มได้แห่งที่ 89


หน่วยบริการสังคม ประปาศรีเชียงใหม่ เปิดประปาดื่มได้แห่งที่ 89

    วันนี้ (26 เมษายน 2550) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.หนองคาย จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขตบริการน้ำประปาของหน่วยบริการสังคม สำนักงานประปาศรีเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 89 พร้อมมุ่งผลิตน้ำประปาคุณภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

    นายทศพล ทิพรส รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) กปภ. เปิดเผยว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นนโยบายสำคัญที่ กปภ.ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2543 โดยร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง  ล่าสุด กปภ.ได้จัดให้มีพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่บริการน้ำประปาของหน่วยบริการสังคม สำนักงานประปาศรีเชียงใหม่ เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 89 อย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 9.30 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะหน้าที่ว่าการอำเภอสังคม จ.หนองคาย พร้อมทั้งได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนจำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณสวนสาธารณะหน้าที่ว่าการอำเภอสังคม ซึ่งเป็นบริเวณพิธีเปิดงาน และบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลสังคม

    นายทศพล ทิพรส กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้ของหน่วยบริการสังคม สำนักงานประปาศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดราคาแพง รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประชาชนได้รับการบริการน้ำประปาที่สะอาด มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันการผลิตและจ่ายน้ำประปาผ่านระบบท่อประปาล้วนได้มาตรฐาน มีการดูแลเอาใจใส่ มีการสุ่มเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ จึงขอให้ผู้บริโภคทุกท่านมั่นใจได้ว่าน้ำประปาที่ผลิตและส่งจ่ายโดย กปภ. เป็นน้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัย

เลื่อนขึ้นข้างบน