ประปาบึงกาฬพร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประปาบึงกาฬพร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้


ประปาบึงกาฬพร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้

     วันนี้ (20 เมษายน 2550) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.หนองคาย จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขตบริการน้ำประปาของสำนักงานประปาบึงกาฬ เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 88 โดย นายสุรอรรถ ทองนิรมล ประธานกรรมการ กปภ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

     นายสุรอรรถ ทองนิรมล ประธานกรรมการ กปภ. กล่าวว่า กปภ.ดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2543 โดยร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มจากก๊อกได้โดยตรง ล่าสุด กปภ.ได้จัดให้มีพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่บริการน้ำประปาของสำนักงานประปาบึงกาฬ เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 88 อย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย พร้อมติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนจำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ซึ่งเป็นบริเวณพิธีเปิดงาน และบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ

     นายสุรอรรถ ทองนิรมล กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นโครงการที่นอกจากจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยของประชาชนแล้ว ยังเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างความเชื่อมั่นในการดื่มน้ำประปาแทนการดื่มน้ำบรรจุขวดที่มีราคาค่อนข้างแพง ทั้งนี้ กปภ.จะยังคงเดินหน้าขยายผลโครงการน้ำประปาดื่มได้ออกไปยังพื้นที่ให้บริการอื่นๆ จนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

เลื่อนขึ้นข้างบน