กปภ. ร่วมฉลองสงกรานต์ติดตั้งประปาหยอดเหรียญบริการนักท่องเที่ยว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ร่วมฉลองสงกรานต์ติดตั้งประปาหยอดเหรียญบริการนักท่องเที่ยว


กปภ. ร่วมฉลองสงกรานต์ติดตั้งประปาหยอดเหรียญบริการนักท่องเที่ยว

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ โดยให้สำนักงานประปาเชียงใหม่ สำนักงานประปาเชียงราย และสำนักงานประปาชลบุรี ติดตั้งเครื่องประปาหยอดเหรียญ เพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีน้ำสะอาดในการรดน้ำดำหัวและเล่นสงกรานต์

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางไปร่วมฉลองสงกรานต์ที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของประเทศไทยโดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และ จ.ชลบุรี เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงานในปีนี้ สำนักงานประปาเชียงใหม่ สำนักงานประปาเชียงราย และสำนักงานประปาชลบุรี จึงได้นำเครื่องประปาหยอดเหรียญไปติดตั้งให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดย จ.เชียงใหม่ จะติดตั้งเครื่องประปาหยอดเหรียญจำนวน 17 เครื่อง โดย 15 เครื่อง ติดตั้งที่บริเวณถนนสายท่าแพและที่ประตูท่าแพ ได้แก่ บริเวณหน้าธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ หน้าร้านจักรวาลคัลเลอร์แลป หน้าคลีนิคหมอวัชระ หน้าธนาคารออมสินสาขาท่าแพ หน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาท่าแพ หน้าลานเอนกประสงค์ช่วงประตูท่าแพ รวมถึงที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี ถนนเชียงใหม่-ลำพูน และอีก 2 เครื่อง ติดตั้งบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว โดยติดตั้งให้บริการระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 18 เมษายน 2550 นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งระบบสร้างไอหมอกบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติจำนวน 4 เครื่อง รอบเมืองเชียงใหม่ และที่บริเวณสะพานนวรัฐอีก 1 เครื่อง ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวจะมีไอน้ำฉีดพ่นออกมาอย่างสวยงาม

    ในส่วนของ จ.เชียงราย ได้มีการติดตั้งเครื่องประปาหยอดเหรียญจำนวน 15 เครื่อง ในพื้นที่ อ.เมือง บริเวณถนนธนาลัย โดยติดตั้งให้บริการระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2550 ส่วนที่ จ.ชลบุรี ติดตั้งเครื่องประปาหยอดเหรียญจำนวน 1 เครื่อง ที่บริเวณงานประจำปี "นมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ งานสงกรานต์ และงานกาชาดประจำจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2550" นอกจากนั้น ยังให้การสนับสนุนรถน้ำให้กับสภากาชาดจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานราชการของ จ.ชลบุรี รวมทั้งได้จัดพนักงานสำนักงานประปาชลบุรีประจำกองอำนวยการงานประจำปี เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาระบบประปา ระหว่างวันที่ 7 - 15 เมษายน 2550

    อย่างไรก็ตาม กปภ. ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของประเพณีสงกรานต์ด้วยการไม่ใช้ความรุนแรง อาทิ การใช้ปืนฉีดน้ำที่มีกำลังสูง การใช้น้ำแข็ง หรือแป้งสีขว้างปา ใส่กัน และขอให้ประชาชนฉลองสงกรานต์ด้วยการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้น้ำให้เพียงพอตลอดฤดูแล้งปีนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน