แล้งนี้ชาวรังสิตพ้นวิกฤต โรงผลิตน้ำใหม่คืบหน้ากว่า 70 % (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แล้งนี้ชาวรังสิตพ้นวิกฤต โรงผลิตน้ำใหม่คืบหน้ากว่า 70 %


แล้งนี้ชาวรังสิตพ้นวิกฤต โรงผลิตน้ำใหม่คืบหน้ากว่า 70 %

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาใหม่ขนาด 48,000 ลบ.ม./วัน ที่บริเวณคลอง 13 ขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า 70 % คาดว่าจะสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำตั้งแต่คลอง 8-13 เพิ่มขึ้นประมาณปลายปี 2550

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า จากปัญหาความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต โดยมีสาเหตุมาจากชุมชนย่านปทุมธานี-รังสิตอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร ทำให้มีโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากนั้น กปภ. ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ที่ผ่านมาสำนักงานประปารังสิตได้ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่ (Mobile Plant) ขนาด 6,000 ลบ.ม./วัน รวมทั้งจัดหาน้ำประปาเพื่อจ่ายบริการเพิ่มขึ้นอีก 20,000 ลบ.ม./วัน ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณปลายท่อมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน กปภ. ยังได้ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาใหม่ขนาด 48,000 ลบ.ม./วัน ที่บริเวณเลียบคลอง 13 อ.ธัญบุรี ตลอดจนก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เทศบาลเมืองธัญบุรี เทศบาลตำบลหนองเสือ เทศบาลตำบลลำไทร และชุมชนรอบนอก ชุมชนเลียบคลอง 13 ชุมชนถนนลำลูกกา-ลำไทรและใกล้เคียง โดยขณะนี้โครงการมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 70 % คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2550 และจะรองรับความต้องการใช้น้ำได้ถึงปี 2560

    นายชวลิต สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในปี 2551 สำนักงานประปารังสิตยังจะจัดหาน้ำประปาเพื่อจ่ายบริการให้แก่ผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นอีก 50,000 ลบ.ม./วัน เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่จะเพิ่มขึ้นอีก โดยมอบหมายให้บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนชาวรังสิตมั่นใจว่า หน้าแล้งปีนี้ชาวรังสิตจะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

เลื่อนขึ้นข้างบน