ป.ชลบุรี ประกาศพื้นที่น้ำไม่ไหลวันที่ 4 และ 11 เมษายนนี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.ชลบุรี ประกาศพื้นที่น้ำไม่ไหลวันที่ 4 และ 11 เมษายนนี้


ป.ชลบุรี ประกาศพื้นที่น้ำไม่ไหลวันที่ 4 และ 11 เมษายนนี้

    สำนักงานประปาชลบุรี จะดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อประปาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำ จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำในวันที่ 4 และ 11 เมษายน นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

    ในวันที่ 4 เม.ย.50 เวลา 10.00-14.00 น. บริเวณถนนสุขุมวิท เส้นเลี่ยงเมือง (บายพาส) อมตะนคร ถึงสี่แยกพนัส และถนนศุขประยูร ตั้งแต่สี่แยกพนัสถึงบริเวณจุดตั้งมิเตอร์พานทอง (หนองกะขะ) และในวันที่ 11 เม.ย.50 เวลา 10.00-14.00 น. บริเวณถนนศุขประยูร ตั้งแต่สี่แยกพนัส ถึงบริเวณจุดตั้งมิเตอร์พานทอง (หนองกะขะ) ถนนสุขุมวิท เส้นเลี่ยงเมือง (บายพาส) จากแยกพนัสถึงแยกบ้านบึง

    ทั้งนี้ การหยุดจ่ายน้ำอาจส่งผลกระทบให้น้ำประปาไม่ไหลต่อเนื่องประมาณ 1-2 วัน กว่าที่การจ่ายน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติ สำนักงานประปาชลบุรีจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำได้โปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย หากผู้ใช้น้ำต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-274-865-6

เลื่อนขึ้นข้างบน