ป.คลองใหญ่ จ่ายน้ำวันละ 6 ชั่วโมง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.คลองใหญ่ จ่ายน้ำวันละ 6 ชั่วโมง


ป.คลองใหญ่ จ่ายน้ำวันละ 6 ชั่วโมง

    สำนักงานประปาคลองใหญ่ จ.ตราด ประสบปัญหาน้ำในอ่างเก็บน้ำบางอินซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบมีปริมาณลดลง จึงแจ้งจ่ายน้ำบริการประชาชนเพียงวันละ 6 ชั่วโมงเฉพาะพื้นที่ อ.คลองใหญ่ ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2550

    นายปรีชา อุกะโชค รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) การประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานประปาคลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งผลิตน้ำประปาบริการแก่ประชาชนในบริเวณพื้นที่ อ.คลองใหญ่ กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง กล่าวคือ น้ำดิบในอ่างเก็บน้ำบางอินซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบมีปริมาณน้ำลดลงอย่างมากเหลือประมาณ 137,000 ลบ.ม. จากความจุ 450,000 ลบ.ม. หากยังคงผลิตและจ่ายน้ำประปาตลอด 24 ชั่วโมงตามปกติจะมีน้ำจ่ายได้เพียงสิ้นเดือนเมษายน 2550 ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูแล้งปีนี้ สำนักงานประปาคลองใหญ่ จึงจำเป็นต้องจ่ายน้ำบริการประชาชน วันละ 6 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 04.00 - 10.00 น. ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีปริมาณน้ำดิบเพิ่มเพียงพอสำหรับผลิตจ่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมงตามปกติ

    สำหรับการแก้ปัญหาน้ำดิบไม่เพียงพอดังกล่าวนั้น สำนักงานประปาคลองใหญ่ ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาวงศ์เสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ยังไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ทันในช่วงหน้าแล้งนี้ เนื่องจากต้องรอถึงฤดูฝนจึงจะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในปีหน้า จึงคาดว่าฤดูแล้งปีหน้าสำนักงานประปาคลองใหญ่จะสามารถจ่ายน้ำบริการประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างแน่นอน

เลื่อนขึ้นข้างบน