ป.บางปะกง พร้อมรับมือภัยแล้งและการขยายตัวรองรับชุมชนถึงปี 52 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ป.บางปะกง พร้อมรับมือภัยแล้งและการขยายตัวรองรับชุมชนถึงปี 52


ป.บางปะกง พร้อมรับมือภัยแล้งและการขยายตัวรองรับชุมชนถึงปี 52

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับปรุงขยายระบบผลิตและจ่ายน้ำของสำนักงานประปาบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมรับมือภัยแล้งและการขยายตัวของชุมชนเมืองและความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มสูงขึ้นจนถึงปี 2552

    นายปรีชา อุกะโชค รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) กปภ. เปิดเผยว่า ปัจจุบันพื้นที่ฉะเชิงเทรา-บางปะกง เป็นชุมชนเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดต่อกับโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนขยายตัวมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มมากขึ้นด้วย กปภ.จึงปรับปรุงขยายระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาของสำนักงานประปาบางปะกงให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 24,000 ลบ.ม./วัน เป็น 43,200 ลบ.ม./วัน และปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำดิบและระบบสูบจ่ายน้ำประปาเพื่อรองรับการใช้น้ำประปาในพื้นที่ ปัจจุบันทั้ง 2 โครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2549 คาดว่าสามารถรองรับฤดูแล้งนี้รวมถึงการขยายตัวของชุมชนเมืองและความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มสูงขึ้นได้จนถึงปี 2552

    นอกจากนี้ ยังได้ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำแห่งใหม่ที่สถานีจ่ายน้ำสองคลองบริเวณทางเข้ากลุ่มโรงงาน สหวิริยา ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 80% คาดว่าสถานีจ่ายน้ำแห่งใหม่นี้จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2550 รวมทั้งได้วางท่อส่งจ่ายน้ำความยาวรวมประมาณ 21 กิโลเมตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับและเพิ่มปริมาณแรงดันน้ำให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป

เลื่อนขึ้นข้างบน