กปภ.จับมือ AIS เพิ่มช่องทางชำระค่าน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.จับมือ AIS เพิ่มช่องทางชำระค่าน้ำประปา


กปภ.จับมือ AIS เพิ่มช่องทางชำระค่าน้ำประปา

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพิ่มช่องทางสะดวกให้ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาผ่านทางศูนย์บริการ AIS และร้าน Telewiz กว่า 700 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้สัญลักษณ์ Pay Station โดยเปิดโครงการนำร่อง 3 เดือนที่สำนักงานประปาสมุทรสาคร สำนักงานประปาอ้อมน้อย และ สำนักงานประปาสามพราน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 เป็นต้นไป

     นายชวลิต  สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ.พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในการชำระค่าน้ำประปา อาทิ การชำระผ่านเครือข่าย Internet, การหักบัญชีเงินฝากธนาคารแบบรวมศูนย์ ฯลฯ ล่าสุดได้ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เปิดช่องทางใหม่สำหรับการชำระค่าน้ำประปา ภายใต้สัญลักษณ์ Pay Station  ซึ่งลูกค้าสามารถชำระผ่านทางศูนย์บริการ AIS และร้าน Telewiz ที่มีสาขากว่า 700 แห่งทั่วประเทศ โดยเสียค่าบริการใบแจ้งหนี้ฉบับละ 10 บาท ทั้งนี้ จะเริ่มโครงการนำร่องที่ สำนักงานประปาสมุทรสาคร สำนักงานประปาอ้อมน้อย และสำนักงานประปาสามพราน เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2550 เป็นต้นไป หากผลตอบรับน่าพอใจ จะขยายพื้นที่ไปสู่สำนักงานประปาในสังกัดทั่วประเทศ

     นายชวลิต  สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การชำระค่าน้ำประปาผ่านระบบ Pay Station นี้ นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าของ กปภ.ที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมจากช่องทางอื่นๆ ที่ กปภ.มีไว้บริการลูกค้าอยู่แล้ว ได้แก่ การชำระโดยตรงที่สำนักงานประปาที่ใช้บริการ, การหักผ่านบัญชีธนาคาร, Counter Service, ร้านเซเว่น อีเลเว่น, Pay at Post, Jay Mart, ร้าน TNET ของ TOT ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกชำระได้ตามความสะดวก

เลื่อนขึ้นข้างบน