แล้งนี้ ชาวระยองจะไม่ขาดน้ำอย่างแน่นอน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แล้งนี้ ชาวระยองจะไม่ขาดน้ำอย่างแน่นอน


แล้งนี้ ชาวระยองจะไม่ขาดน้ำอย่างแน่นอน

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มั่นใจลูกค้าผู้ใช้น้ำของสำนักงานประปาระยอง มีน้ำใช้เพียงพอตลอดหน้าแล้งนี้ แม้ศาลปกครองระยองพิพากษาเพิกถอนบริษัท ยูยูฯ ผลิตน้ำประปาให้ กปภ.

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ยื่นฟ้อง กปภ.ที่ศาลปกครองระยองเพื่อคัดค้านโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนเพื่อผลิตน้ำประปาขายให้แก่ กปภ. ที่สำนักงานประปาระยองนั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 ศาลปกครองระยองได้พิพากษาเพิกถอนกระบวนการคัดเลือกเอกชนให้ผลิตน้ำประปาเพื่อขายให้แก่ กปภ. ในพื้นที่สำนักงานประปาระยอง และให้เพิกถอนสัญญาระหว่าง กปภ. กับบริษัท ยูยู กรุ๊ป คอนซอร์เตียม ซึ่งมีผลให้บริษัท ยูยู กรุ๊ป คอนซอร์เตียม ต้องหยุดดำเนินกิจการประปาระยองทันที

    กปภ. ขอเรียนว่า กปภ.ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวโดยยึดประโยชน์สูงสุดของชาวระยองเป็นที่ตั้ง อย่างไรก็ตาม ก็ยินดีน้อมรับคำพิพากษาของศาลปกครองระยอง โดยจะได้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ บริษัท ยูยู กรุ๊ป คอนซอร์เตียม จะยังคงดำเนินการตามสัญญาของโครงการต่อไปเพื่อให้ชาวระยองมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษา

    นายชวลิต สารันต์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา กปภ.ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอในพื้นที่จังหวัดระยองมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การปรับปรุงระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนที่ หรือ Mobile Plant ขนาดกำลังผลิต 12,000 ลบ.ม./วัน แล้วเสร็จ ปรับปรุงเส้นท่อเมนรองที่ส่งจ่ายน้ำไปยังผู้ใช้น้ำจำนวน 19 เส้นท่อ และก่อสร้างโรงกรองน้ำแห่งใหม่ที่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ตลอดจนปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มขึ้นอีกกว่า 30 โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่ให้บริการ อ.บ้านค่าย, แหลมแม่พิมพ์, และบ้านเพ จึงขอให้ลูกค้าผู้ใช้น้ำของ กปภ. มั่นใจว่าจะมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน

เลื่อนขึ้นข้างบน