กปภ. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤติการณ์น้ำเจ้าพระยาเน่า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤติการณ์น้ำเจ้าพระยาเน่า


กปภ. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤติการณ์น้ำเจ้าพระยาเน่า

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันคุณภาพน้ำดิบที่สำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และรังสิต ยังคงสามารถผลิตน้ำประปาบริการประชาชนได้ตามปกติโดยไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเน่า ทั้งนี้ ยังคงเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบตลอด 24 ชั่วโมง หากประชาชนนอกพื้นที่บริการของสำนักงานประปาดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน กปภ.พร้อมจ่ายน้ำฟรีช่วยเหลืออย่างเต็มที่

    นายชวลิต  สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวถึงวิกฤติการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าบริเวณ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ล่าสุดน้ำเสียได้เดินทางมาถึงบริเวณวัดเชิงเลน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำดิบของโรงกรองน้ำบางไทร สำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยาประมาณ 8 กิโลเมตร แต่ขณะนี้ กปภ.ยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากได้เตรียมมาตรการรองรับไว้หลายด้าน คือ ให้สำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของน้ำดิบทุกระยะ และส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานประปาปทุมธานีตลอดเวลา, จัดส่งนักวิทยาศาสตร์เข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจหาปริมาณออกซิเจนในน้ำและวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก - สารพิษ พร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานประปาทั้ง 2 แห่งจัดเตรียมสารเคมี PACI และผงถ่านกัมมัน Power Activated Carbon เพื่อการบำบัดน้ำ โดยเพิ่มปริมาณคลอรีนให้เพียงพอ สำหรับการให้ความช่วยเหลือนั้น กปภ.จะจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้สามารถประสานงานกับสำนักงานประปาในพื้นที่ได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง

    นายชวลิต  สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ยินดีให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งที่เป็นลูกค้าของ กปภ. และนอกพื้นที่ให้บริการ จนกว่าวิกฤติการณ์จะคลี่คลาย เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

เลื่อนขึ้นข้างบน