น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าที่ป่าโมก จ.อ่างทอง กปภ.จ่ายน้ำได้ตามปกติ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าที่ป่าโมก จ.อ่างทอง กปภ.จ่ายน้ำได้ตามปกติ


น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าที่ป่าโมก จ.อ่างทอง กปภ.จ่ายน้ำได้ตามปกติ

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าบริเวณ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ขณะนี้สำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยา สำนักงานประปาปทุมธานี และสำนักงานประปารังสิต ยังสามารถให้บริการน้ำประปาได้ตามปกติ แต่เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ล่าสุดได้เตรียมมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือ และเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    นายวิเศษ  ชำนาญวงษ์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) กปภ. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าบริเวณ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง จนเป็นเหตุให้ปลาในกระชังที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ตายเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2550 นั้น ขณะนี้น้ำดิบที่สำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และรังสิต นำมาผลิตน้ำประปาให้บริการประชาชนนั้นยังคงมีคุณภาพเหมาะสมกับการผลิตน้ำประปาได้ตามปกติ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น กปภ.ได้เตรียมมาตรการเร่งด่วนไว้รองรับ คือ ให้สำนักงานประปาพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของน้ำดิบทุกระยะ และส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานประปาปทุมธานีตลอดเวลา, จัดส่งนักวิทยาศาสตร์เข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจหาปริมาณออกซิเจนในน้ำและวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก - สารพิษ พร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานทั้ง 2 แห่ง จัดเตรียมสารเคมี PACI และผงถ่านกัมมัน Power Activated Carbon เพื่อการบำบัดน้ำ โดยเพิ่มปริมาณคลอรีนให้เพียงพอ นอกจากนี้ ยังได้ประสานงานกับกรมชลประทานให้ปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนพระรามหกจากเดิม 60 ลบ.ม.ต่อวินาที เป็น 80 ลบ.ม.ต่อวินาที เพื่อเจือจางความเข้มข้นของน้ำเสียให้น้อยลง ตลอดจนผลักดันให้น้ำเสียไหลลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด

    นายวิเศษ  ชำนาญวงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.จะจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ไว้เพื่อเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าจะมั่นใจว่าสถานการณ์ได้คลี่คลาย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ.ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด    

เลื่อนขึ้นข้างบน