ประปาปักธงชัย แจ้งแบ่งจ่ายน้ำเป็นเวลา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประปาปักธงชัย แจ้งแบ่งจ่ายน้ำเป็นเวลา


ประปาปักธงชัย แจ้งแบ่งจ่ายน้ำเป็นเวลา

    สำนักงานประปาปักธงชัย จ.นครราชสีมา มีความจำเป็นต้องแบ่งจ่ายน้ำเป็นเวลาในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำวังน้ำเขียว เนื่องจากประสบปัญหาอ่างเก็บน้ำเสี่ยมุ่ยมีปริมาณน้ำดิบลดลง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป

    นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) การประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า เนื่องจากในปัจจุบันสำนักงานประปาปักธงชัย ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงในพื้นที่เป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นเหตุให้น้ำดิบในอ่างเก็บน้ำเสี่ยมุ่ย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักมีปริมาณน้ำลดลงอย่างมาก ส่งผลกระทบให้สำนักงานประปาปักธงชัยมีปริมาณน้ำดิบสำรองเพื่อผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอในการผลิตและสูบจ่ายน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น สำนักงานประปาปักธงชัยจึงมีความจำเป็นต้องแบ่งจ่ายน้ำให้ลูกค้าในเขตจำหน่ายน้ำวังน้ำเขียวเป็นช่วงเวลา คือ วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 00.01 - 21.00 น., วันจันทร์ - พฤหัสบดี ระหว่างเวลา 05.00 - 09.00 น. และ 17.00 - 21.00 น., วันศุกร์ ระหว่างเวลา 05.00 - 09.00 น. และ 17.00 - 24.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ยังคงจ่ายน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการให้บริการได้ตลอดฤดูแล้ง อย่างไรก็ตาม ใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าของสำนักงานประปาปักธงชัย ได้โปรดเตรียมภาชนะสำหรับสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่มีการปิดจ่ายน้ำด้วย

    สำหรับปัญหาน้ำดิบไม่เพียงพอดังกล่าว สำนักงานประปาปักธงชัย ได้ประสานงานกับสำนักงานประปาเขต 2 เพื่อทำการวางท่อสูบน้ำดิบจากสระเก็บน้ำห้วยขมิ้น ซึ่งเป็นบ่อสาธารณะของ อบต.ไทยสามัคคี ไปลงที่อ่างเก็บน้ำเสี่ยมุ่ยต่อไป เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาในช่วงฤดูแล้งให้เพียงพอ

เลื่อนขึ้นข้างบน