ครบรอบ 28 ปี การประปาส่วนภูมิภาค ก้าวสู่ปีแห่งการให้บริการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ครบรอบ 28 ปี การประปาส่วนภูมิภาค ก้าวสู่ปีแห่งการให้บริการ


ครบรอบ 28 ปี การประปาส่วนภูมิภาค ก้าวสู่ปีแห่งการให้บริการ

    เช้าวันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2550) ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบัญญัติ จันทน์เสนะ) เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 28 ปี ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยมีนายสุรอรรถ ทองนิรมล ประธานกรรมการ กปภ. และนายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ พร้อมพนักงานให้การต้อนรับ

    นายชวลิต สารันต์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ.กำหนดจัดงานวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ 28 ปี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ณ สำนักงานใหญ่ กปภ. โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบัญญัติ จันทน์เสนะ) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีการบวงสรวงบูชาท่านเวสสุวัณเทพ พระแม่คงคาเทวีเทพ และพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล รวมทั้งมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 29 รูป หลังจากนั้น เป็นการมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ กปภ. สำนักงานประปาดีเด่นประจำปี 2549 พร้อมสวมเสื้อสามารถให้แก่นักบริการมือทองสมองเพชร

    อนึ่ง กปภ.ได้ริเริ่มโครงการ "นักบริการมือทองสมองเพชร" ขึ้น โดยคัดเลือกพนักงานที่มีหัวใจใฝ่บริการเพื่อเป็นพนักงานต้นแบบให้พนักงานทุกคนให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งและสามารถให้บริการลูกค้าแบบ "ถูกใจลูกค้า" เพื่อนำ กปภ.ก้าวสู่ปีที่ 29 ปีแห่งการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้า ส่วนช่วงบ่ายจะมีพิธีแสดงธรรมเทศนาให้แก่พนักงาน กปภ. ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายในองค์กร

    นอกจากนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และยังเป็นการร่วมฉลองที่ กปภ.ได้ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนมาจนครบ 28 ปี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 สำนักงานประปาในสังกัดทั่วประเทศที่มีกำลังผลิตเพียงพอ ยังได้ลดค่าติดตั้งประปา 15% ให้แก่ผู้ใช้น้ำประปารายใหม่ที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½ นิ้ว และ ¾ นิ้ว เฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน) และต้องชำระค่าติดตั้งตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2550 ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน