กปภ.ลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา


กปภ.ลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ให้สำนักงานประปาในสังกัดทั่วประเทศที่มีกำลังผลิตเพียงพอ เข้าร่วมโครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% แก่ประชาชนที่ประสงค์จะติดตั้งประปาในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2550

    นายชวลิต  สารันต์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2550  การประปาส่วนภูมิภาค นอกจากจะเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด "เติมใจให้แก่กัน ปันสุขสู่สังคม" โดยสำนักงานประปาทุกแห่งทั่วประเทศจะออกพบประชาชนเพื่อตรวจสุขภาพระบบประปาภายในบ้านของประชาชนฟรี ตลอดทั้งปี 2550 แล้ว ในโอกาสที่ กปภ.ครบรอบ 28 ปี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 สำนักงานประปาในสังกัดทั่วประเทศที่มีกำลังผลิตเพียงพอ ยังดำเนินโครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% ให้แก่ประชาชนที่มาขอติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½ นิ้ว และ ¾ นิ้ว ในระยะเหมาจ่ายนับจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาของ กปภ.ไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมถึงส่วนวางท่อภายใน) ดังนั้น หากประชาชนชำระเงินค่าติดตั้งระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2550 จะได้รับการลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา 15% ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริการของ กปภ.ได้มีโอกาสใช้น้ำประปาที่สะอาดอย่างทั่วถึง โดยประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานประปาในพื้นที่

    นายชวลิต  สารันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งโครงการลดค่าติดตั้งประปา 15% เฉลิมพระเกียรติและ โครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคล ซึ่งความเอื้ออาทรที่คนไทยมีให้แก่กันนี้ คาดว่าจะสามารถเสริมสร้างคุณประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ

เลื่อนขึ้นข้างบน