กปภ. ซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต 11 - 12 มิ.ย.นี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต 11 - 12 มิ.ย.นี้

08 มิถุนายน 2549


กปภ. ซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต 11 - 12 มิ.ย.นี้

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จะทำการซ่อมแซมวาลว์และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงผลิตน้ำ รวมถึงเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำดิบ ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในพื้นที่ของสำนักงานประปาปทุมธานีและสำนักงานประปารังสิต ในวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2549 เวลา 22.00 - 04.00 น. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

    ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ด้วยบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ผู้รับผิดชอบผลิตน้ำประปาขายให้แก่สำนักงานประปาปทุมธานีและสำนักงานประปารังสิต จะทำการซ่อมแซมวาล์วภายในโรงผลิตน้ำซึ่งรั่วไหล และเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำดิบ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่โรงผลิตน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในพื้นที่ อ.เมืองปทุมธานี อ.สามโคก อ.ลาดหลุมแก้ว อ.ธัญบุรี อ.ลำลูกกา อ.คลองหลวง และ อ.หนองเสือ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2549 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น.ของวันที่ 12 มิถุนายน 2549

    แต่เนื่องจากการจ่ายน้ำให้เต็มระบบต้องอาศัยระยะเวลาซึ่งจะทำให้ผู้ใช้น้ำส่วนหนึ่งที่อยู่บริเวณปลายเส้นท่อจะยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลอย่างต่อเนื่องไปอีก 1 - 2 วันนั้น กปภ.กราบขออภัยอย่างยิ่งในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอให้สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในพื้นที่ปลายท่อดังกล่าว สำนักงานประปารังสิตจะนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายในระหว่างวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2549 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประปาปทุมธานี โทร. 0-2581-6656 สำนักงานประปารังสิต โทร. 0-2567-3265, 0-2567-4985, 0-2567-4997 และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด โทร. 0-2979-8530-2

    สำหรับแผนเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปา 4 ระยะที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่นั้น ขณะนี้มีความก้าวหน้าโดยลำดับ คาดว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้น้ำปลายท่อได้ในระยะต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน