ป.อุตรดิตถ์ จ่ายน้ำตามปกติแล้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ป.อุตรดิตถ์ จ่ายน้ำตามปกติแล้ว

25 พฤษภาคม 2549


ป.อุตรดิตถ์ จ่ายน้ำตามปกติแล้ว

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยสถานการณ์ล่าสุดว่า สำนักงานประปาอุตรดิตถ์ได้จ่ายน้ำตามปกติแล้ว หลังจากได้รับผลกระทบหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากระแสไฟฟ้าขัดข้อง

    นางสุรัตนา บุญเพียรผล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2549 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในหลายพื้นที่ และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือตัวเมืองอุตรดิตถ์ และจากการที่การไฟฟ้าอุตรดิตถ์ได้หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งพื้นที่ ได้ส่งผลให้สำนักงานประปาอุตรดิตถ์ไม่สามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้ชั่วคราว จึงต้องหยุดจ่ายน้ำในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างไรก็ดี ขณะนี้การไฟฟ้าอุตรดิตถ์ได้จ่ายกระแสไฟฟ้าตามปกติแล้ว และสำนักงานประปาอุตรดิตถ์ก็ได้จ่ายน้ำประปาตามปกติแล้ว สำหรับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้น สำนักงานประปาเขต 10 นครสวรรค์ ได้บรรทุกน้ำและน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวด ออกไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่แล้ว ส่วนสำนักงานประปาอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ยังคงจ่ายน้ำได้ตามปกติ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน