ป.กาฬสินธุ์พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ป.กาฬสินธุ์พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้

24 พฤษภาคม 2549


ป.กาฬสินธุ์พร้อมให้บริการน้ำประปาดื่มได้

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.กาฬสินธุ์ ประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขตบริการน้ำประปาของสำนักงานประปากาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 80 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 เวลา 10.00 น. ณ สวนสุขภาพกุดน้ำกิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

     ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาค ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่หลักในการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อให้บริการประชาชนในชุมชนเมือง 73 จังหวัดทั่วภูมิภาคของประเทศ ซึ่งการผลิตน้ำประปาของ กปภ. จะมีเจ้าหน้าที่   ผู้เชี่ยวชาญคอยกำกับดูแลมาตรฐานอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจที่จะบริโภคน้ำประปา จึงได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 เพื่อร่วมกันตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง ล่าสุดสำนักงานประปากาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้ในเขตพื้นที่บริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปากาฬสินธุ์ โดยได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแล้ว     จึงได้กำหนดจัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่บริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปากาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 80 ในวันที่  25 พฤษภาคม 2549 เวลา 10.00 น. ณ สวนสุขภาพกุดน้ำกิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค อธิบดีกรมอนามัย และผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ 2 จุด ได้แก่ บริเวณสวนสุขภาพกุดน้ำกิน และสวนสาธารณะกุดยางสามัคคี

     ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขยายผลโครงการน้ำประปาดื่มได้ออกไปยังพื้นที่ให้บริการอื่นๆ จนกว่าจะครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์น้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก ทั้งนี้ เมื่อมีการประกาศน้ำประปาดื่มได้แล้ว ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาของ กปภ.ที่นำส่งตามเส้นท่อไปจนถึงมิเตอร์หน้าบ้านมีคุณภาพดื่มได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น หากท่อภายในบ้านมีความสะอาดปลอดภัย น้ำประปาที่ไหลผ่านท่อภายในบ้านก็จะยังคงคุณภาพดื่มได้เช่นกัน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน