ระวังอย่าหลงเชื่อบุคคลอ้างเป็นตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ระวังอย่าหลงเชื่อบุคคลอ้างเป็นตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปา

02 พฤษภาคม 2549


ระวังอย่าหลงเชื่อบุคคลอ้างเป็นตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปา

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตือนประชาชนขณะนี้ในหลายสำนักงานประปากำลังประสบปัญหามีบุคคลแอบอ้างเป็นตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปาออกตระเวนรับชำระค่าน้ำจากประชาชน ย้ำต้องชำระค่าน้ำประปากับทางสำนักงานประปา, Counter Service, Pay at Post, Pay Point, Jay Mart, INET ของ TOT และหักผ่านบัญชีธนาคารตามที่สำนักงานประปาแต่ละแห่งกำหนดเท่านั้น  

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประปาหลายแห่งกำลังประสบปัญหา เนื่องจากมีบุคคลแอบอ้างเป็นตัวแทนของ กปภ. ซึ่งสามารถรับชำระเงินค่าน้ำประปาโดยคิดค่าธรรมเนียมถูกกว่าตัวแทนเอกชน ทำให้ลูกค้าหลงเชื่อฝากชำระค่าน้ำประปากับบุคคลดังกล่าว แต่ปรากฏว่า บุคคลที่แอบอ้างไม่ได้นำเงินไปชำระกับสำนักงานประปา ส่งผลให้ลูกค้าต้องถูกงดใช้น้ำและต้องเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรเพิ่มขึ้นอีกด้วย กปภ. จึงขอเรียนว่า เพื่อประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง กรุณาอย่าฝากชำระเงินค่าน้ำประปาไปกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอกชนที่ กปภ. ว่าจ้างให้มีหน้าที่ในการอ่านมาตรวัดน้ำ หรือแม้แต่กับบุคคลอื่นๆ ซึ่งไม่ได้มีหน้าที่รับชำระเงิน  ทั้งนี้ กปภ. ได้เพิ่มความสะดวกสบายในการชำระค่าน้ำประปาให้กับลูกค้า นอกเหนือจากการไปชำระโดยตรงที่สำนักงานประปา ด้วยการเพิ่มช่องทางการรับชำระค่าน้ำประปาผ่านทาง Counter Service, Pay at Post, Pay Point, Jay Mart, INET ของ TOT และชำระด้วยการหักผ่านบัญชีธนาคารตามที่สำนักงานประปาแต่ละแห่งกำหนด โดยลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทางบริการต่างๆ ที่ได้จัดให้ดังกล่าวตามความสะดวก

    หากลูกค้าผู้ใช้น้ำยังคงชำระค่าน้ำประปาให้กับบุคคลอื่น หรือบริษัทเอกชนที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนรับชำระเงิน กปภ. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน