กปภ.เฝ้าระวังภัยแล้งภาคอีสาน วอนประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.เฝ้าระวังภัยแล้งภาคอีสาน วอนประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ

28 เมษายน 2549


กปภ.เฝ้าระวังภัยแล้งภาคอีสาน วอนประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งภาคอีสาน ถึงแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่รุนแรงมากนัก มั่นใจมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เตรียมไว้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ในบางพื้นที่ที่มีความจำเป็นก็อาจต้องจ่ายน้ำเป็นเวลา วอนประชาชนให้ช่วยกันประหยัดน้ำ

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสานยังไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจาก กปภ. ได้เตรียมการรับมือปัญหาภัยแล้งไว้ตั้งแต่เดือน พ.ย.2548  โดยเน้นเชิงป้องกันมิให้เกิดภัยแล้ง ด้วยการขุดลอกร่องน้ำ การสำรวจแหล่งน้ำเพิ่มเติม การสร้างฝายชั่วคราว รวมทั้ง การเตรียมความพร้อมในส่วนของระบบผลิตและสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ผลิตน้ำประปา ให้มีเพียงพอรองรับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่บริการ สำหรับปัญหาภัยแล้งที่พบส่วนใหญ่ คือ ปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปามีจำนวนลดลงแต่ยังคงสามารถผลิตจ่ายน้ำได้ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประปาหนองบัวลำภู สำนักงานประปาด่านซ้าย สำนักงานประปาสว่างแดนดิน สำนักงานประปาเชียงคาน สำนักงานประปาวังสะพุง สำนักงานประปากุมภวาปี สำนักงานประปาหนองเรือ สำนักงานประปากระนวน สำนักงานประปาจตุรัส สำนักงานประปาพยัคฆภูมิพิสัย และสำนักงานประปาชัยภูมิ มีเพียงแห่งเดียวที่ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา คือ สำนักงานประปาบำเหน็จณรงค์ โดยแบ่งพื้นที่จ่ายน้ำเป็น 2 พื้นที่ สลับจ่ายวันละ 1 พื้นที่ ทั้งนี้ คาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเนื่องจากขณะนี้เริ่มมีฝนตกในพื้นที่บ้างแล้ว

    อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภัยแล้ง กปภ. ใคร่ขอวิงวอนประชาชนได้โปรดใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด เพื่อที่จะได้แบ่งปันน้ำให้แก่ผู้เดือดร้อน และเพื่อจะได้กักเก็บน้ำดิบไว้ผลิตน้ำประปาบรรเทาความเดือดร้อนของสังคม ซึ่ง กปภ. ได้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ตามโครงการกรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง และโครงการกรมทรัพย์-กฟภ.-ปตท.-กปภ.-ทบ.ร่วมใจสู้ภัยแล้ง ที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนจนพ้นช่วงหน้าแล้งนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน