กปภ. เร่งแผนแก้ปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอในพื้นที่รังสิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. เร่งแผนแก้ปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอในพื้นที่รังสิต

12 เมษายน 2549


กปภ. เร่งแผนแก้ปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอในพื้นที่รังสิต

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขออภัยลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่น้ำประปาไหลอ่อน เผยขณะนี้กำลังเร่งแผนแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอในพื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปารังสิตแล้ว

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ในช่วงหน้าร้อนซึ่งสำนักงานประปารังสิตกำลังประสบปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีสาเหตุมาจากชุมชนย่านปทุมธานี-รังสิตมีโครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากนั้น ล่าสุด กปภ. ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ด้วยการให้บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด เพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตน้ำให้สามารถส่งน้ำให้ได้มากขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น ยังมีแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ  ระยะแรก กปภ. จะจัดหาระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่ขนาดกำลังผลิต 6,000 ลบ.ม./วัน ไปติดตั้งที่บริเวณถนนเลียบคลอง 13 อ.ลำลูกกา โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากคลอง 13 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2549  ระยะสอง ให้บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด จ่ายน้ำเพิ่มในพื้นที่ของสำนักงานประปารังสิตอีก 20,000 ลบ.ม./วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2549  ระยะสาม จะก่อสร้างระบบผลิตใหม่ขนาด 50,000 ลบ.ม./วัน ที่บริเวณคลอง 13 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2550 และ ระยะสุดท้าย ให้บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด เพิ่มกำลังผลิตเพื่อส่งจ่ายน้ำในพื้นที่สำนักงานประปารังสิตอีก 50,000 ลบ.ม./วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2550

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ต้องขออภัยลูกค้าในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม กปภ. จะเร่งดำเนินงานตามแผนดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว คาดว่าหากการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในระยะแรกแล้วเสร็จ จะช่วยให้ลูกค้าในพื้นที่ของสำนักงานประปารังสิตมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึงมากขึ้น

 
เลื่อนขึ้นข้างบน