กปภ. ร่วมฉลองสงกรานต์ที่เชียงใหม่และชลบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ร่วมฉลองสงกรานต์ที่เชียงใหม่และชลบุรี

12 เมษายน 2549


กปภ. ร่วมฉลองสงกรานต์ที่เชียงใหม่และชลบุรี

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2549 โดยติดตั้งตู้ประปาหยอดเหรียญในพื้นที่ประปาเชียงใหม่และประปาชลบุรีเพื่อบริการประชาชนให้มีน้ำสะอาดในการรดน้ำดำหัวและเล่นสงกรานต์

     ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่สถานท่องเที่ยวต่างๆ ของประเทศไทยโดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ และ จ.ชลบุรีเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงานในปีนี้  สำนักงานประปาเชียงใหม่ และสำนักงานประปาชลบุรี ได้นำเครื่องประปาหยอดเหรียญไปติดตั้งให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  โดย จ.เชียงใหม่จะติดตั้งเครื่องประปาหยอดเหรียญที่บริเวณถนนท่าแพ จำนวน 6 จุดรวม 17 เครื่อง เริ่มตั้งแต่สี่แยกพุทธสถาน ถึงช่วงประตูท่าแพ ได้แก่ บริเวณหน้าธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ หน้าร้านจักรวาลคัลเลอร์แลป หน้าคลีนิคหมอวัชระ หน้าธนาคารออมสินสาขาท่าแพ หน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาท่าแพ และหน้าลานเอนกประสงค์ช่วงประตูท่าแพ รวมถึงที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี ถนนเชียงใหม่-ลำพูนอีก 1 เครื่อง โดยจะติดตั้งบริการระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2549 ในส่วนของ จ.ชลบุรี ติดตั้งเครื่องประปาหยอดเหรียญบริเวณงาน "นมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ งานสงกรานต์ และงานกาชาดประจำจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2549" จำนวน 2 เครื่อง  นอกจากนั้น ยังให้การสนับสนุนรถน้ำให้กับสภากาชาด และหน่วยงานราชการของ จ.ชลบุรี รวมทั้งได้จัดพนักงานสำนักงานประปาชลบุรีประจำกองอำนวยการงานประจำปี เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาระบบประปา ระหว่างวันที่ 7-15 เมษายน  2549

    อย่างไรก็ตาม กปภ. ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของประเพณีสงกรานต์ด้วยการไม่ใช้ความรุนแรง อาทิ การใช้ปืนฉีดน้ำที่มีกำลังสูง การใช้น้ำแข็ง  หรือแป้งสีขว้างปาใส่กัน และขอให้ประชาชนฉลองสงกรานต์ด้วยการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้น้ำให้เพียงพอตลอดฤดูแล้งปีนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน