น้ำประปาไหลอ่อนในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

น้ำประปาไหลอ่อนในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต

11 เมษายน 2549


น้ำประปาไหลอ่อนในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แจ้ง หลังการซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำและเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วเสร็จ จะยังมีผลทำให้ผู้ใช้น้ำปลายท่อในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานประปาปทุมธานี และสำนักงานประปารังสิต ได้รับผลกระทบจากน้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อนต่อเนื่อง

    ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า การที่ชุมชนย่านปทุมธานี-รังสิต ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะมีโครงการบ้านพักอาศัยเกิดขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวมีอัตราสูงขึ้นด้วย ปัจจุบันจึงได้เกิดปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการแล้ว ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 - 10 เมษายน 2549 บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ผู้รับผิดชอบผลิตน้ำประปาส่งให้แก่สำนักงานประปาปทุมธานีและสำนักงานประปารังสิต ได้หยุดผลิตน้ำบางส่วนเป็นเวลาหลายชั่วโมง ทำให้บางพื้นที่ของ อ.เมืองปทุมธานี อ.สามโคก อ.ลาดหลุมแก้ว อ.ธัญบุรี อ.ลำลูกกา อ.คลองหลวง และ อ.หนองเสือ ได้รับผลกระทบจากน้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อน

    บัดนี้ การซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำของบริษัทฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าจาก 2,000 กิโลโวลต์แอมป์ เป็น 2,500 กิโลโวลต์แอมป์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำให้สามารถจ่ายน้ำได้มากขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้น้ำที่อาศัยอยู่บริเวณปลายเส้นท่อในพื้นที่ อ.เมืองปทุมธานี อ.สามโคก อ.ลาดหลุมแก้ว อ.ธัญบุรี อ.ลำลูกกา อ.คลองหลวง และ อ.หนองเสือ อาจจะยังได้รับผลกระทบจากน้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการจ่ายน้ำให้เต็มระบบต้องอาศัยระยะเวลาหนึ่ง

    การประปาส่วนภูมิภาคจึงขออภัยลูกค้าในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางสำนักงานประปาปทุมธานี โทร. 0-2581-6656 สำนักงานประปารังสิต โทร. 0-2567-3265, 0-2567-4985, 0-2567-4997 และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด โทร. 0-2979-8530-2

 
เลื่อนขึ้นข้างบน