กปภ. ซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำพื้นที่ชุมชนปทุมธานี-รังสิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำพื้นที่ชุมชนปทุมธานี-รังสิต

31 มีนาคม 2549


กปภ. ซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำพื้นที่ชุมชนปทุมธานี-รังสิต

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จะทำการซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำและเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในพื้นที่ของสำนักงานประปาปทุมธานี และสำนักงานประปารังสิต ตั้งแต่วันที่ 9 - 10 เมษายน 2549 เวลา 22.00 - 05.00 น. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

    ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบันชุมชนย่านปทุมธานี-รังสิต มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นชุมชนที่มีโครงการบ้านพักอาศัยเกิดขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอแก่ความต้องการ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจ่ายน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว กปภ.จึงมอบหมายให้บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ผู้รับผิดชอบผลิตน้ำประปาให้สำนักงานประปาปทุมธานีและสำนักงานประปารังสิต ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำและเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าที่โรงงานผลิตน้ำประปาจาก 2,000 กิโลโวลต์แอมป์ เป็น 2,500 กิโลโวลต์แอมป์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำให้สามารถจ่ายน้ำได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในพื้นที่ อ.เมืองปทุมธานี อ.สามโคก อ.ลาดหลุมแก้ว อ.ธัญบุรี อ.ลำลูกกา อ.คลองหลวง และ อ.หนองเสือ ตั้งแต่วันที่ 9 - 10 เมษายน 2549 เวลา 22.00 - 05.00 น.

    ทั้งนี้ ขอให้ลูกค้าสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วย พร้อมขออภัยลูกค้าในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางสำนักงานประปาปทุมธานี โทร. 0-2581-6656 สำนักงานประปารังสิต โทร. 0-2567-3265, 0-2567-4985, 0-2567-4997 และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด โทร. 0-2979-8530-2

 
เลื่อนขึ้นข้างบน