เปิดประปาดื่มได้แห่งที่ 79 ที่ ป.กุยบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

เปิดประปาดื่มได้แห่งที่ 79 ที่ ป.กุยบุรี

30 มีนาคม 2549


เปิดประปาดื่มได้แห่งที่ 79 ที่ ป.กุยบุรี

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขตบริการน้ำประปาของสำนักงานประปากุยบุรีเป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 79 ในวันที่ 30 มีนาคม 2549 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ หวังกระตุ้นให้ประชาชนหันมาดื่มน้ำประปาเพื่อความประหยัดและสุขภาพพลานามัยที่ดี

    นายนคร จิรเศวตกุล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) กปภ. กล่าวว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นนโยบายสำคัญที่ กปภ.ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยอยู่แล้วให้สามารถส่งไปตามเส้นท่อจนถึงก๊อกน้ำและสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย โดย กปภ.ได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง ล่าสุดสำนักงานประปากุยบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้ในเขตพื้นที่บริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปากุยบุรี โดยหลังจากได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากกรมอนามัยแล้ว จึงได้ประกาศรับรองให้พื้นที่บริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปากุยบุรีเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 79 ในวันที่ 30 มีนาคม 2549 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) การประปาส่วนภูมิภาค อธิบดีกรมอนามัย และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ สำนักงานประปากุยบุรียังได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ 3 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าสถานีรถไฟกุยบุรี บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลกุยบุรี และบริเวณป้อมตำรวจสามแยกหนองหมู

    นายนคร จิรเศวตกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นโครงการที่นอกจากจะช่วยให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นหันมาดื่มน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีราคาค่อนข้างแพงและลดปัญหาขยะขวดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน