กปภ. ยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร

17 มีนาคม 2549


กปภ. ยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยังคงเดินหน้าโครงการหยุดวิกฤติแผ่นดินทรุดในเขตพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร เผยขณะนี้มีผู้ประกอบการยังคงใช้น้ำบาดาลอีกกว่า 500 ราย พร้อมจัดโปรโมชั่นลดค่าติดตั้ง   น้ำประปา 25% และลดค่าน้ำ 15% หวังจูงใจผู้ประกอบการให้หันมาใช้น้ำประปาผิวดินแทนน้ำบาดาล

     ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ กปภ. จัดระบบน้ำประปาผิวดิน เพื่อแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ด้วยการติดตั้งวางท่อส่งน้ำผิวดินเข้าไปในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ. ใน จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร โดยขณะนี้ กปภ. ยังคงดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนในบริเวณพื้นที่ที่มีท่อประปาผิวดินผ่านแล้วให้หันมาใช้น้ำประปาผิวดินเพื่อช่วยกันคืนสมดุลให้แผ่นดินนั้น จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่า ผู้ใช้น้ำประเภทบ้านพักอาศัยและธุรกิจขนาดเล็กได้มาขอติดตั้งประปาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ผู้ประกอบการประเภทอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่มาขอติดตั้งประปาจำนวน 776 ราย ยังคงเหลือผู้ประกอบการอีก 501 ราย ที่ยังไม่ได้ทำการติดตั้งประปา ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเลิกใช้น้ำบาดาลและหันมาใช้น้ำประปาแทนโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อย กปภ.จึงได้จัดโครงการมอบสิทธิพิเศษลดค่าติดตั้งประปา 25% แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร ที่มายื่นคำร้องขอติดตั้งประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้วขึ้นไป โดยต้องทำสัญญาการใช้น้ำขั้นต่ำและชำระค่าติดตั้งตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2549

    สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่รายเดิมที่ทำสัญญาการใช้น้ำขั้นต่ำอยู่แล้ว และมีการใช้น้ำประปาสูงขึ้นกว่าเดิม จะได้รับสิทธิพิเศษลดค่าน้ำประปา 15% สำหรับปริมาณการใช้น้ำในส่วนที่เกินของค่าน้ำเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2549 หากผู้ประกอบการรายใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประปาเขต 3 โทรศัพท์ 032-200-783, สำนักงานประปาสามพราน โทรศัพท์ 034-322-681, สำนักงานประปาอ้อมน้อย โทรศัพท์ 02-810-1581 และสำนักงานประปาสมุทรสาคร โทรศัพท์ 034-411-844
   
     ดร.ประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากผู้ประกอบการที่เปลี่ยนมาใช้น้ำประปาจะได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาติแล้ว การใช้น้ำประปาผิวดินยังจะช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนในส่วนอื่นๆ ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภัณฑ์ของโรงงานที่เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วอันเนื่องจากการใช้น้ำบาดาลที่มีคุณภาพแย่ลง รวมทั้งสามารถประหยัดค่าสารเคมี และค่าแรงพนักงานที่จ้างเพื่อทำการผลิตน้ำใช้เองอีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน