ประปาฮอดดื่มได้แล้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประปาฮอดดื่มได้แล้ว

22 มีนาคม 2549


ประปาฮอดดื่มได้แล้ว

     สำนักงานประปาฮอด ร่วมกับกรมอนามัย และอำเภอฮอด พร้อมประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขตบริการน้ำประปาของสำนักงานประปาฮอด เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 77 ในวันที่ 23 มีนาคม 2549 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอฮอด จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค อธิบดีกรมอนามัย และนายอำเภอฮอด เป็นประธานในพิธี

     ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาค ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่หลักในการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนเมือง 73 จังหวัดทั่วภูมิภาคของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพน้ำประปาที่ส่งให้บริการแก่ประชาชน กปภ.จึงได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง ล่าสุดสำนักงานประปาฮอดได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้ในเขตพื้นที่บริการน้ำประปาของสำนักงานประปาฮอด ได้แก่ อำเภอฮอด และอำเภอจอมทองบางส่วน ขณะนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากกรมอนามัยแล้ว กปภ. จึงได้จัดให้มีพิธีประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ของสำนักงานประปาฮอด ในวันที่ 23 มีนาคม 2549 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอฮอด จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนจำนวน 3 จุด คือ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอฮอด บริเวณหน้าโรงพยาบาลฮอด และบริเวณหน้าโรงเรียนท่าข้ามเหนือ

     ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ของสำนักงานประปาฮอดนับเป็นแห่งที่ 77 จากเป้าหมายที่ กปภ. ตั้งไว้ให้ทุกสำนักงานประปาเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ทั้งนี้ กปภ.ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขยายผลโครงการน้ำประปาดื่มได้ออกไปยังพื้นที่ให้บริการอื่นๆ จนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน