น้ำประปาบ้านหมี่ดื่มได้แล้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

น้ำประปาบ้านหมี่ดื่มได้แล้ว

17 มีนาคม 2549


น้ำประปาบ้านหมี่ดื่มได้แล้ว

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.ลพบุรี ประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขตบริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาบ้านหมี่เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 76 ในวันที่ 17 มีนาคม 2549 ณ บริเวณหน้าสถานีขนส่ง (บ.ข.ส.) อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

    ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาค ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนเมือง 73 จังหวัดทั่วภูมิภาคของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพน้ำประปาที่ส่งให้บริการแก่ประชาชน ในการนี้ กปภ.จึงได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง ล่าสุดสำนักงานประปาบ้านหมี่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอโคกสำโรง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่บริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาบ้านหมี่ โดยหลังจากได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากกรมอนามัยแล้ว จึงได้ประกาศรับรองให้พื้นที่บริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาบ้านหมี่เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ในวันที่ 17 มีนาคม 2549 ณ บริเวณหน้าสถานีขนส่ง (บ.ข.ส.) อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี พร้อมทั้งได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนจำนวน 2 จุด คือ บริเวณหน้าสถานีขนส่ง (บ.ข.ส.) และบริเวณหน้าโรงพยาบาลโคกสำโรง

    ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ของสำนักงานประปาบ้านหมี่นับเป็นแห่งที่ 76 จากเป้าหมายที่ กปภ.ตั้งไว้ให้ทุกสำนักงานประปาเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ทั้งนี้ กปภ.ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขยายผลโครงการน้ำประปาดื่มได้ออกไปยังพื้นที่ให้บริการอื่นๆ จนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน