แล้งนี้ ภูเก็ต สมุย หายห่วง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

แล้งนี้ ภูเก็ต สมุย หายห่วง

14 มีนาคม 2549


แล้งนี้ ภูเก็ต สมุย หายห่วง

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันหน้าแล้งนี้ทุกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต และเกาะสมุยหมดห่วงเรื่องปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกว่า 4 ล้านคน

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)   กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่า ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมีความแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายนที่ทุกพื้นที่ของจังหวัดจะมีสภาวะอากาศร้อนอบอ้าว ปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าปกติ อาจทำให้พื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัย และแหล่งท่องเที่ยว เช่นหาดป่าตอง หาดกะตะ และหาดกะรน ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวกว่า 4 ล้านคน ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวและพักตามโรงแรม รีสอร์ท ต่าง ๆ

    ดังนั้น เพื่อป้องกันความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ขณะนี้ กปภ.กำลังก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบโดยดึงน้ำจาก ขุมเหมืองฮิตเลอร์ และขุมเหมืองม่าหนิก มาผลิตน้ำประปา คาดว่าการดำเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนี้ นอกจากนี้ กปภ. ยังจะติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลหรือระบบ R.O. โดยให้ภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ มีกำลังผลิต 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาผิวดินอีก 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมเป็น 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมการส่งน้ำประปาให้กับสำนักงานประปาภูเก็ต ได้วันละ 30,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะทำให้ชาวภูเก็ตมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอเมื่อการดำเนินการแล้วเสร็จ

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีขาดแคลนน้ำที่เกาะสมุยเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานนั้น กปภ.ได้วางมาตรการรองรับสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วโดยสร้างระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล (R.O) เพื่อผลิตน้ำประปาบริการประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังจะใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำจืดอื่นๆ เช่น พรุกระจูด พรุหน้าเมือง พรุเฉวง และน้ำตกหินลาด เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวสมุยและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น และคาดว่าจะมีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดหน้าแล้งนี้อย่างแน่นอน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน