กปภ. ยืนยันการให้บริการต่างๆ ยังคงดำเนินการตามปกติ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ยืนยันการให้บริการต่างๆ ยังคงดำเนินการตามปกติ

08 มีนาคม 2549


กปภ. ยืนยันการให้บริการต่างๆ ยังคงดำเนินการตามปกติ

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันการให้บริการต่างๆ ยังคงดำเนินการตามปกติ ทั้งเรื่องการอ่านมาตรวัดน้ำ การจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา และการผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ส่วนการลางานของพนักงานเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญของสหภาพรัฐวิสาหกิจต่างๆในวันที่ 13-14 มี.ค. 2549 ได้มอบหมายให้  ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตเพื่อมิให้ส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงาน อันจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากการชุมนุมเรียกร้องให้พนักงานรัฐวิสาหกิจร่วมชุมนุม ณ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อให้มีการปฏิรูปการเมือง และได้มีประกาศขอความร่วมมือจากพนักงานรัฐวิสาหกิจให้เข้าร่วมประชุมวิสามัญของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 13-14 มีนาคม 2549 โดยให้พนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมใจลางานเพื่อเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยกำหนดมาตรการว่าจะงดการจัดเก็บค่าบริการไฟฟ้าและประปานั้น เพื่อเป็นการลดความสับสนอีกทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างประชาชนผู้ใช้น้ำกับ กปภ.

    กปภ. ขอยืนยันว่า สำนักงานประปาในสังกัดของ กปภ. ทั้ง 225 แห่งทั่วประเทศ ยังคงดำเนินการผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงตามปกติ เนื่องจากน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ในส่วนของการอ่านมาตรวัดน้ำ และการจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา ก็เช่นเดียวกัน กปภ. ยังคงดำเนินการตามปกติ ทั้งในส่วนที่พนักงานของ กปภ. เป็นผู้ดำเนินการเอง และในส่วนที่จ้างเอกชนเข้ามาดำเนินการ ทั้งนี้ ก็เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในเรื่องของการจ่ายค่าน้ำประปา และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของ กปภ. ที่ส่วนหนึ่งจะต้องนำมาใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการแก่ประชาชน อีกส่วนหนึ่งจะถูกนำไปใช้สำหรับการจ่ายเงินเดือนของพนักงาน

    สำหรับเรื่องการลางานของพนักงานเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญของสหภาพรัฐวิสาหกิจต่างๆในวันที่ 13-14 มี.ค. 2549 นั้น ได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาต โดยการลางานดังกล่าว จะต้องไม่ส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงานปกติ อันจะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และถ้าหากมีการกระทำใดที่ส่งผลเสียหายต่อ กปภ. จะได้มีการพิจารณาสอบสวนหาผู้กระทำผิดตามกรณีนั้นๆ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน