กปภ.ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 75 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 75

08 มีนาคม 2549


กปภ.ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 75

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.ยโสธร ประกาศรับรองพื้นที่ให้บริการจ่ายน้ำของสำนักงานประปามหาชนะชัยเป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 75 แล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2549 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร
 
     ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ. และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการน้ำประปาดื่มได้ ตั้งแต่ปี 2543 เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำประปาที่มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก จนถึงปัจจุบันรวม 74 แห่งทั่วประเทศแล้วนั้น ล่าสุด กปภ.ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.ยโสธร ได้จัดพิธีประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 75 ในเขตพื้นที่ อ.มหาชนะชัย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2549 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร  พร้อมทั้งได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนในบริเวณพิธีเปิดงานด้วย  ทั้งนี้ทาง กปภ.ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.ยโสธร ได้ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่ส่งจ่ายให้แก่ประชาชน โดยทางสำนักงานประปามหาชนะชัยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนหันมาดื่มน้ำประปาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยอีกด้วย

     ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนในพื้นที่บริการของสำนักงานประปามหาชนะชัยมีการดูแลปรับปรุงระบบท่อภายในบ้านให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ ก็จะสามารถดื่มน้ำประปาได้โดยตรงจากก๊อกภายในบ้าน  เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีราคาแพงมาบริโภค และช่วยลดปัญหาขยะขวดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด  โดย กปภ.จะยังมุ่งมั่นเดินหน้าขยายผลโครงการน้ำประปาดื่มได้ออกไปยังพื้นที่บริการอื่นๆ จนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน