ครบรอบ 27 ปี กปภ.ลดค่าติดตั้งประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ครบรอบ 27 ปี กปภ.ลดค่าติดตั้งประปา

01 มีนาคม 2549


ครบรอบ 27 ปี กปภ.ลดค่าติดตั้งประปา

    ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสมชาย สุนทรวัฒน์) ได้มอบหมายให้นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยมีนายพิเชษฐ สถิรชวาล ประธานกรรมการ กปภ. และ ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช ผู้ว่าการ พร้อมพนักงานให้การต้อนรับ

    ดร.ประเสริฐ  เชื้อพานิช ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า การจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 ณ สำนักงานใหญ่ กปภ. ครั้งนี้ ช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีการบวงสรวงบูชาท่านเวสสุวัณเทพ พระแม่คงคาเทวีเทพ และพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล รวมทั้งมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 28 รูป หลังจากนั้น มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ กปภ. และเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี กปภ.ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยประกาศลดค่าติดตั้งประปาทั่วประเทศ 15% ให้แก่ผู้ใช้น้ำประปารายใหม่ที่ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½ นิ้ว และ ¾ นิ้ว เฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน) และชำระค่าติดตั้งตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2549 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึงในราคาติดตั้งที่ต่ำลง ซึ่งการที่ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำสะอาดถูกสุขอนามัยจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม และจิตใจ รวมทั้งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุขอีกด้วย

    นอกจากนี้ ภายในงานวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการแสดงผลงานและกิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของ กปภ. โดยเน้นให้พนักงานนำความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงไปปรับใช้กับการทำงานเพื่อประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มแข็งของ กปภ.ต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน