กปภ.ทุ่มงบกว่า 2,400 ล้าน ปรับปรุงขยายระบบประปาขนาดใหญ่ 14 โครงการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ทุ่มงบกว่า 2,400 ล้าน ปรับปรุงขยายระบบประปาขนาดใหญ่ 14 โครงการ


กปภ.ทุ่มงบกว่า 2,400 ล้าน ปรับปรุงขยายระบบประปาขนาดใหญ่ 14 โครงการ

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมทุ่มงบประมาณกว่า 2,400 ล้านบาท ในปี 2549 สำหรับดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาของสำนักงานประปาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 14 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

    นายสมชาย สุนทรวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า  ในปีงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย มีโครงการที่จะปรับปรุงขยายระบบประปาของสำนักงานประปาที่อยู่ในความดูแลของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จำนวน 14 โครงการ โดยแบ่งเป็นสำนักงานประปาใน ภาคเหนือ 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประปาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก และสำนักงานประปาลำพูน จ.ลำพูน,  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประปาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น, สำนักงานประปาสตึก จ.บุรีรัมย์, สำนักงานประปาขอนแก่น จ.ขอนแก่น, สำนักงานประปาอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี, สำนักงานประปามุกดาหาร จ.มุกดาหาร และสำนักงานประปาสีคิ้ว จ.นครราชสีมา  ภาคกลาง 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประปาพนมทวน จ.กาญจนบุรี และสำนักงานประปากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  ภาคตะวันออก 1 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประปาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  ภาคใต้ 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานประปากาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี, สำนักงานประปาภูเก็ต จ.ภูเก็ต และสำนักงานประปาตรัง จ.ตรัง คาดว่าจะใช้เงินค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,404 ล้านบาท

    ในการปรับปรุงขยายระบบประปาแต่ละแห่ง กปภ. ได้วางแผนให้สามารถบริการน้ำประปาแก่ชุมชนทั้งด้านอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงต่อไปอีก 10 ปี ดังนั้น เมื่อการปรับปรุงขยายระบบประปาทั้ง 14 โครงการแล้วเสร็จ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้ภาคเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการมีการขยายตัวเจริญเติบโตขึ้น อันเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค รวมทั้งยังส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่บริการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย  

เลื่อนขึ้นข้างบน