กปภ. ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม


กปภ. ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม โดยสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนในโครงการต่าง ๆ อาทิ กองทุนโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย และงานร้อยดวงใจสตรีไทย เทิดไท้ราชินี

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานให้บริการเชิงสังคมในด้านน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาค และได้ดำเนินการสนับสนุนโครงการที่เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมาโดยตลอด โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ กปภ. ได้ร่วมสนับสนุนการบริจาคเงินการกุศลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ มอบเงินบริจาคให้กองทุนโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานศูนย์กลางการเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน), สนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการ "หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย" ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยริเริ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศด้วยการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน มีส่วนร่วมในการปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยร่วมบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน "ร้อยดวงใจสตรีไทย เทิดไท้ราชินี" ประจำปี 2548 เนื่องในวาระเฉลิมฉลองวันสตรีไทย และร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยร่วมบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินการสนับสนุนโครงการดังกล่าวข้างต้นนั้น สอดคล้องกับนโยบายของ กปภ. ในด้านการเป็นหน่วยงานที่ให้บริการเชิงสังคม โดยเสริมสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ

เลื่อนขึ้นข้างบน