รมช.มท. เปิดประปาดื่มได้ที่ จ.อ่างทอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รมช.มท. เปิดประปาดื่มได้ที่ จ.อ่างทอง


รมช.มท. เปิดประปาดื่มได้ที่ จ.อ่างทอง

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.อ่างทอง จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขต อ.เมือง จ.อ่างทอง เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 65 ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสมชาย สุนทรวัฒน์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง กปภ.ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก โดยสำนักงานประปาอ่างทองได้จ่ายน้ำประปาให้บริการลูกค้าในพื้นที่ อ.เมือง จ.อ่างทอง ผ่านระบบท่อประปาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง โดย กปภ. ได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและ จ.อ่างทอง ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่ส่งจ่ายให้แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนหันมาดื่มน้ำประปาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย

    ทั้งนี้ พิธีประกาศพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้ของสำนักงานประปาอ่างทองซึ่งเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 65 นี้ จัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าบริษัท เพิ่มพูลทรัพย์(1991) จำกัด ตลาดเกษตรสุวพันธ์ อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสมชาย สุนทรวัฒน์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้มีการติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าบริษัท เพิ่มพูลทรัพย์(1991) จำกัด ซึ่งเป็นบริเวณพิธีเปิดงาน และบริเวณหน้าป้อมตำรวจตรงข้ามบริษัทเกรียงอิเล็กทริคส์

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานประปาอ่างทอง มีการดูแลปรับปรุงระบบท่อภายในบ้านให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอก็จะสามารถดื่มน้ำประปาได้โดยตรงจากก๊อกภายในบ้าน ทั้งนี้ การบริโภคน้ำประปาที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยว่าสะอาดและปลอดภัย นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีราคาค่อนข้างแพง และช่วยลดปัญหาขยะขวดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด โดย กปภ. จะยังมุ่งมั่นเดินหน้าขยายผลโครงการน้ำประปาดื่มได้นี้ออกไปยังพื้นที่บริการอื่นๆ อีก จนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

เลื่อนขึ้นข้างบน