รมช.มท. เปิดประปาดื่มได้ที่ จ.อ่างทอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รมช.มท. เปิดประปาดื่มได้ที่ จ.อ่างทอง

28 กรกฎาคม 2548


รมช.มท. เปิดประปาดื่มได้ที่ จ.อ่างทอง

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมอนามัย และ จ.อ่างทอง จัดพิธีประกาศรับรองให้พื้นที่ในเขต อ.เมือง จ.อ่างทอง เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 65 ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสมชาย สุนทรวัฒน์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง กปภ.ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก โดยสำนักงานประปาอ่างทองได้จ่ายน้ำประปาให้บริการลูกค้าในพื้นที่ อ.เมือง จ.อ่างทอง ผ่านระบบท่อประปาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง โดย กปภ. ได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและ จ.อ่างทอง ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่ส่งจ่ายให้แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาที่ไหลผ่านระบบท่อให้มีมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จากก๊อกโดยตรง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนหันมาดื่มน้ำประปาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย

    ทั้งนี้ พิธีประกาศพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้ของสำนักงานประปาอ่างทองซึ่งเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 65 นี้ จัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าบริษัท เพิ่มพูลทรัพย์(1991) จำกัด ตลาดเกษตรสุวพันธ์ อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสมชาย สุนทรวัฒน์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้มีการติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าบริษัท เพิ่มพูลทรัพย์(1991) จำกัด ซึ่งเป็นบริเวณพิธีเปิดงาน และบริเวณหน้าป้อมตำรวจตรงข้ามบริษัทเกรียงอิเล็กทริคส์

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานประปาอ่างทอง มีการดูแลปรับปรุงระบบท่อภายในบ้านให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอก็จะสามารถดื่มน้ำประปาได้โดยตรงจากก๊อกภายในบ้าน ทั้งนี้ การบริโภคน้ำประปาที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยว่าสะอาดและปลอดภัย นอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีราคาค่อนข้างแพง และช่วยลดปัญหาขยะขวดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยาก ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคที่เกิดจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด โดย กปภ. จะยังมุ่งมั่นเดินหน้าขยายผลโครงการน้ำประปาดื่มได้นี้ออกไปยังพื้นที่บริการอื่นๆ อีก จนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน