พนักงาน กปภ. เติมใจให้เด็กยากไร้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

พนักงาน กปภ. เติมใจให้เด็กยากไร้

20 กรกฎาคม 2548


พนักงาน กปภ. เติมใจให้เด็กยากไร้

    สำนักงานประปาโชคชัย การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับอำเภอโชคชัย และเทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "โคราชคลายทุกข์"     โดยในเบื้องต้นพนักงานสำนักงานประปาโชคชัยร่วมกันบริจาคเงินค่าติดตั้งประปาให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากทางจังหวัดนครราชสีมากำหนดรูปแบบกิจกรรมและแนวทางการให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนเคลื่อนที่ภายใต้โครงการ "โคราชคลายทุกข์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำบริการของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ มอบให้แก่ประชาชนตามนโยบายคาราวานแก้จนของรัฐบาลนั้น สำนักงานประปาโชคชัยได้ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอโชคชัย และเทศบาลตำบลด่านเกวียนมาโดยตลอด โดยการวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการให้ความร่วมมือกับจังหวัดภายใต้โครงการ "โคราชคลายทุกข์" นั้น ในเบื้องต้นพนักงานสำนักงานประปาโชคชัยได้ร่วมกันบริจาคค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา เพื่อติดตั้งประปาให้แก่เด็กชายวีระยุทธ พระศรี ผู้อยู่อาศัยบ้านเลขที่ 102/6 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในเขตเทศบาลตำบลด่านเกวียน เนื่องจากเด็กชายวีระยุทธ พระศรี เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องกำพร้าพ่อแม่ และต้องดูแลน้อง 3 คนด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้ การช่วยเหลือครั้งนี้ เป็นความตั้งใจที่ดีของพนักงานในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน