กปภ. ขยายพื้นที่ชำระค่าน้ำประปาทั่วประเทศผ่าน PAYPOINT ภายในปี 2548 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ขยายพื้นที่ชำระค่าน้ำประปาทั่วประเทศผ่าน PAYPOINT ภายในปี 2548

14 มิถุนายน 2548


กปภ. ขยายพื้นที่ชำระค่าน้ำประปาทั่วประเทศผ่าน PAYPOINT ภายในปี 2548

         การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริการลูกค้า โดยขยายพื้นที่ชำระค่าน้ำประปาทั่วประเทศผ่านจุดบริการ PAYPOINT เพื่อยกระดับความสะดวกของลูกค้าให้ครบทุกแห่งภายในปี 2548

         ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. ได้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ เช่น การเพิ่มช่องทางในการชำระค่าน้ำประปาที่ Counter Service ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ธนาคาร และนำร่องผ่านจุดบริการ PAYPOINT ในพื้นที่สำนักงานประปา 9 แห่ง คือ สำนักงานประปาชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, รังสิต, ปทุมธานี, สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่, ขอนแก่น และเชียงใหม่ ล่าสุดจะทยอยขยายพื้นที่ให้บริการผ่านจุด PAYPOINT ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบทุกสำนักงานประปาทั้ง 225 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2548  ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาผ่านจุดบริการ PAYPOINT ณ ร้าน DTAC, ร้านรักบ้านเกิด, ปั๊มน้ำมันบางจาก, ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา, ร้านแฟมิลี่ มาร์ท และร้านค้าในแหล่งชุมชนภายใต้สัญลักษณ์ PAYPOINT ซึ่งจะเสียค่าบริการใบแจ้งหนี้ฉบับละ 10 บาท ดังนั้น หากลูกค้าถือใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาของสำนักงานประปาใดก็ตาม ก็สามารถชำระค่าน้ำได้ ณ จุดบริการที่มีสัญลักษณ์ PAYPOINT ทุกแห่ง

        ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบันเน้นความสะดวกสบายและต้องการทางเลือกในการชำระค่าบริการต่าง ๆ มากขึ้น กปภ. จึงได้ปรับปรุงรูปแบบการบริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น มีการนำ IT เข้ามาช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น มีการจัดการให้มีช่องทางชำระเงินที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความสะดวกเช่นเดียวกับการชำระค่าโทรศัพท์และค่าไฟฟ้า โดยจะทยอยยกเลิกการส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บค่าน้ำประปาตามบ้าน ทั้งนี้ ลูกค้า กปภ. ยังคงมีช่องทางเลือกอื่น ๆ ในการชำระค่าน้ำประปา ได้แก่ การตัดผ่านบัญชีธนาคาร, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, PAY AT POST และสำนักงานประปาในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน