กปภ. ปลื้ม ประชาชนในพื้นที่หยุดวิกฤติแผ่นดินทรุดหันมาใช้น้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ปลื้ม ประชาชนในพื้นที่หยุดวิกฤติแผ่นดินทรุดหันมาใช้น้ำประปา

13 มิถุนายน 2548


กปภ. ปลื้ม ประชาชนในพื้นที่หยุดวิกฤติแผ่นดินทรุดหันมาใช้น้ำประปา

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปลื้ม ภายหลังรณรงค์โครงการหยุดวิกฤติแผ่นดินทรุดในพื้นที่ จ.นครปฐมและสมุทรสาคร พบว่าประชาชนหันมาใช้น้ำประปาผิวดินทดแทนการใช้น้ำบาดาลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยชาติยุติปัญหาวิกฤติแผ่นดินทรุดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว

    นายพิเชษฐ สถิรชวาล ประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปิดบ่อบาดาลในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑลรวม 7 จังหวัด เพื่อยุติการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้และลดภาวะเสี่ยงภัยจากแผ่นดินทรุดตัว โดยให้การประปาส่วนภูมิภาคสร้างระบบผลิตน้ำประปาผิวดินขึ้นมารองรับความต้องการใช้น้ำประปาของประชาชนและผู้ประกอบการอย่างเพียงพอนั้น กปภ. ได้ดำเนินโครงการหยุดวิกฤติแผ่นดินทรุดในพื้นที่รับผิดชอบคือ จ.นครปฐมและ จ.สมุทรสาคร โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรณรงค์เชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนในบริเวณพื้นที่ที่มีท่อประปาผิวดินผ่านแล้วให้หันมาใช้น้ำประปาผิวดินเพื่อช่วยกันคืนสมดุลให้แผ่นดิน

    ผลปรากฏว่า ผู้ใช้น้ำประเภทบ้านพักอาศัยและธุรกิจขนาดเล็กได้เปลี่ยนมาใช้น้ำประปาผิวดินแทนน้ำบาดาลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีผู้ประกอบการประเภทอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ได้ติดตั้งประปาจำนวน 548 ราย แต่มีอัตราการใช้น้ำประปาผิวดินเพียง 27.38% ของปริมาณการใช้น้ำจริงเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการยังมีการใช้น้ำบาดาลในปริมาณสูงมาก จึงวอนขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวให้เปลี่ยนมาใช้น้ำประปาตามมติคณะรัฐมนตรีและเพื่อเป็นการคืนสมดุลกลับสู่ธรรมชาติอีกด้วย

    นายพิเชษฐ สถิรชวาล กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กปภ. กำลังดำเนินการขยายเขตจำหน่ายน้ำและปรับปรุงเส้นท่อประปาภายในพื้นที่ จ.นครปฐมและสมุทรสาคร รวมทั้งมีการเร่งลดอัตราน้ำสูญเสียในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ หากต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่ดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานประปาสามพราน หมายเลขโทรศัพท์ 034-322-681 สำนักงานประปาอ้อมน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 02-810-1581 และสำนักงานประปาสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ 034-411-844

 
เลื่อนขึ้นข้างบน