กปภ.จัดกิจกรรมในพื้นที่สมุทรสาครและนครปฐม รณรงค์หยุดวิกฤตแผ่นดินทรุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.จัดกิจกรรมในพื้นที่สมุทรสาครและนครปฐม รณรงค์หยุดวิกฤตแผ่นดินทรุด

09 มิถุนายน 2548


กปภ.จัดกิจกรรมในพื้นที่สมุทรสาครและนครปฐม รณรงค์หยุดวิกฤตแผ่นดินทรุด

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยรัฐบาลหยุดวิกฤตแผ่นดินทรุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม ด้วยการออกเยี่ยมประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน รวมทั้ง จัดฟรีคอนเสิร์ต "รวมพลัง หยุดวิกฤตแผ่นดินทรุด" พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการ  ที่หันมาใช้น้ำประปาผิวดินแทนน้ำบาดาลเพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า  กปภ. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยรัฐบาลหยุดวิกฤตแผ่นดินทรุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม ด้วยการผลิตสื่อต่างๆ อาทิ สปอตโฆษณาเรื่อง สูบมากไปอาจทรุด ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง 3,5,9 และ ITV พร้อมขยายความละเอียดเผยแพร่ทางวิทยุครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งผลิตการ์ตูนชุด ”ชุมชนคนรักษ์น้ำ” เผยแพร่ทาง นสพ.มติชน ในระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2548 ที่มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐมเลิกใช้น้ำบาดาล และหันมาใช้น้ำประปาผิวดินแทน อันเป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติและป้องกันมิให้ภาวะแผ่นดินทรุดเกิดมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

   เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมข้างต้นให้บรรลุเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น กปภ. ได้จัดทำโครงการเติมใจให้กัน ในพื้นที่บริการของสำนักงานประปาสมุทรสาคร สำนักงานประปาอ้อมน้อยและสำนักงานประปาสามพรานขึ้น โดยมีการปล่อยขบวนรถแห่ไปตามบริเวณตลาดสด โรงงานอุตสาหกรรม ซุบเปอร์มาร์เก็ต และถนนสายหลักในตัวเมืองจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม เมื่อวันที่ 3 และ 4 มิถุนายน 2548 โดยมี เหล่าดารานักแสดง และทีมงาน กปภ. ในชุดเสื้อยืดสีดำ ออกไปพบประชาชนเพื่อนำความห่วงใยที่ กปภ. มีต่อประชาชนและต่อสิ่งแวดล้อมของชาติ ไปบอกกล่าวและเชิญชวนให้ใช้น้ำประปาแทนน้ำบาดาล พร้อมกันนี้ยังได้จัดฟรีคอนเสิร์ต “รวมพลังหยุดวิกฤตแผ่นดินทรุด” โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสมชาย สุนทรวัฒน์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานแสดงคอนเสิร์ต พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงาน และผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการหยุดสูบหยุดใช้น้ำบาดาลในพื้นที่วิกฤตเพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและคืนสมดุลสู่ธรรมชาติรวม 27 ราย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม ด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน