กปภ.จัดฟรี CONCERT “รวมพลังหยุดวิกฤตแผ่นดินทรุด” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.จัดฟรี CONCERT “รวมพลังหยุดวิกฤตแผ่นดินทรุด”

31 พฤษภาคม 2548


กปภ.จัดฟรี CONCERT “รวมพลังหยุดวิกฤตแผ่นดินทรุด”

    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสมชาย สุนทรวัฒน์) เร่งปิดบ่อบาดาลในพื้นที่เสี่ยง โดยสนับสนุนการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดฟรีคอนเสิร์ต "รวมพลัง หยุดวิกฤตแผ่นดินทรุด" พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการ  ที่หันมาใช้น้ำประปาผิวดินแทนน้ำบาดาลเพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2548  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2548 ระหว่างเวลา 17.00-19.00 น. กปภ. จะจัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ต “รวมพลัง หยุดวิกฤตแผ่นดินทรุด” ของศิลปินจากค่ายแกรมมี่ ได้แก่ ทิวาฮูลา ฮูล่า และเอ็นโดฟิน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสมชาย สุนทรวัฒน์) ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงาน และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการหยุดสูบหยุดใช้น้ำบาดาลในพื้นที่วิกฤตเพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและคืนสมดุลสู่ธรรมชาติ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

    ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยรัฐบาลหยุดวิกฤตแผ่นดินทรุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม ภายหลังจากที่ได้จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้วยการผลิตสื่อต่างๆ อาทิ สปอตโฆษณาเรื่อง สูบมากไปอาจทรุด ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง 3,5,9 และ ITV พร้อมขยายความละเอียดเผยแพร่ทางวิทยุครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งผลิตการ์ตูนชุด ”ชุมชนคนรักษ์น้ำ” เผยแพร่ทาง นสพ.มติชน ในระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2548 ที่มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐมเลิกใช้น้ำบาดาล และหันมาใช้น้ำประปาผิวดินแทน อันเป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติและป้องกันมิให้ภาวะแผ่นดินทรุดเกิดมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 
เลื่อนขึ้นข้างบน