รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมอบนโยบาย กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมอบนโยบาย กปภ.

04 เมษายน 2548


รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมอบนโยบาย กปภ.

    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสมชาย สุนทรวัฒน์) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ชื่นชมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ขอให้ทำต่อไป ส่วนปัญหาเรื่องปิดบ่อบาดาลจะเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

    วันนี้ (4 เมษายน 2548) ที่สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)  นายสมชาย สุนทรวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการกำกับดูแลการประปาส่วนภูมิภาค โดยได้กล่าวชมเชยว่า กปภ. เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยและเจริญก้าวหน้ากว่าที่คิด สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น กปภ. ได้พยายามทำอย่างดีที่สุดเพื่อเป็นที่พึ่งของชาวภูมิภาคแล้ว สิ่งที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องต่อไปคือ จะต้องรักษาภาพลักษณ์ที่ดีนี้ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้โครงการที่ กปภ. ได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้บริการ อาทิ โครงการน้ำประปาดื่มได้ ที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยไปแล้ว 60 แห่งนั้น เป็นโครงการที่ดีควรขยายผลดำเนินการต่อไป รวมทั้ง ขอให้ลดปริมาณน้ำสูญเสียให้เหลือร้อยละ 25 ภายในปี 2549

    นายสมชายฯ ยังได้กำชับถึงปัญหาวิกฤตแผ่นดินทรุดจากการสูบน้ำบาดาลในพื้นที่วิกฤต คือ กทม.และปริมณฑล 7 จังหวัดว่า ปัญหาเรื่องการปิดบ่อบาดาลเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อส่วนรวมมากมาย จึงต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้สายเกินแก้ ทั้งนี้ จะเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยเฉพาะพื้นที่ จ.นครปฐมและ จ.สมุทรสาคร ที่ กปภ. ได้เตรียมน้ำประปาผิวดินรองรับความต้องการไว้พร้อมแล้ว

    สำหรับปัญหาภัยแล้งในปีนี้ถึงแม้ว่า กปภ.ได้ใช้มาตรการเชิงรุกรองรับไว้ ทำให้มีพื้นที่บริการเพียง 10% เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากการจ่ายน้ำเป็นเวลาเพื่อยืดเวลาให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ตลอดช่วงหน้าแล้งนี้ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อที่จะได้แบ่งปันน้ำให้แก่ผู้เดือดร้อนและเพื่อจะได้กักเก็บน้ำดิบไว้ผลิตน้ำประปาบรรเทาความเดือดร้อนของสังคมจนพ้นช่วงหน้าแล้งนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน