แล้งนี้ชาวเชียงใหม่พ้นภัย ได้เฮสงกรานต์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

แล้งนี้ชาวเชียงใหม่พ้นภัย ได้เฮสงกรานต์

29 มีนาคม 2548


แล้งนี้ชาวเชียงใหม่พ้นภัย ได้เฮสงกรานต์

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รายงานผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง จ.เชียงใหม่ ยันลูกค้าผู้ใช้น้ำของ กปภ. ใน จ.เชียงใหม่ ได้ใช้น้ำประปาตามปกติตลอดหน้าแล้ง พร้อมย้ำทุกสำนักงานประปาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้งอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ สำนักงานประปาเชียงใหม่ยังได้ติดตั้งเครื่องประปาหยอดเหรียญ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย

    นายปรีชา  ประพฤติธรรม รองผู้ว่าการภาค 1 กปภ. กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยที่ขณะนี้ได้ขยายพื้นที่ครอบคลุม 70 จังหวัดแล้วว่า ในด้านน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในชุมชนเมืองซึ่ง กปภ.รับผิดชอบนั้น ในภาพรวมลูกค้ายังได้รับบริการตามปกติ โดยมีสำนักงานประปาเพียง 30 % หรือ 70 แห่ง (ทั่วประเทศมีสำนักงานประปา 225 แห่ง) ที่ต้องคอยเฝ้าระวังและตรวจสอบปริมาณน้ำดิบสำรองสำหรับผลิตน้ำประปา ทั้งนี้อาจจำเป็นต้องแบ่งจ่ายน้ำเป็นเวลาเพื่อยืดเวลาให้มีน้ำใช้ตลอดช่วงหน้าแล้งนี้

    สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางภาคเหนือนั้น ขณะนี้สำนักงานประปาเชียงใหม่ สำนักงานประปาฮอด สำนักงานประปาสันกำแพง สำนักงานประปาแม่ริม สำนักงานประปาแม่แตง และสำนักงานประปาฝาง เริ่มประสบปัญหาน้ำดิบไม่เพียงพอ เนื่องจากระดับน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ที่ กปภ.ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบลดลงเรื่อยๆ ในการนี้ กปภ.ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 600,000 บาท เพื่อจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสำหรับสูบน้ำดิบ ขุดลอกทรายในแหล่งน้ำดิบที่มีทรายทับถม สร้างฝายกั้นน้ำชั่วคราว รวมทั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

    ทั้งนี้ ขอให้ลูกค้าในพื้นที่ท่องเที่ยวดังกล่าวมั่นใจว่า กปภ.จะพยายามทุกวิถีทางให้ลูกค้าได้รับบริการน้ำประปาตลอดช่วงหน้าแล้งนี้โดยไม่หยุดจ่ายน้ำ อย่างไรก็ตาม ใคร่ขอความร่วมมือให้ช่วยกันประหยัดน้ำหรือใช้น้ำอย่างมีการวางแผนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจะได้ปันน้ำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อื่นๆ ด้วย

     นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งกำลังจะมาถึงในเร็วๆ นี้ สำนักงานประปาเชียงใหม่ได้นำเครื่องประปาหยอดเหรียญจำนวน 15 เครื่อง ไปติดตั้งให้บริการแก่นักท่องเที่ยว บริเวณริมถนนท่าแพทั้งสองฝั่งเริ่มต้นตั้งแต่ธนาคารออมสิน ไปจนถึงสนามเอนกประสงค์ท่าแพ และติดตั้งประปาหยาดฝน  ที่บริเวณสะพานเนาวรัตน์ ซึ่งจะให้บริการระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2548 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ที่ จ.เชียงใหม่ในปีนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน