ผู้ประกอบการพื้นที่วิกฤติแผ่นดินทรุดยืนยันคุ้มใช้น้ำประปาแทนบาดาล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้ประกอบการพื้นที่วิกฤติแผ่นดินทรุดยืนยันคุ้มใช้น้ำประปาแทนบาดาล

22 มีนาคม 2548


ผู้ประกอบการพื้นที่วิกฤติแผ่นดินทรุดยืนยันคุ้มใช้น้ำประปาแทนบาดาล

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปลื้มผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.นครปฐม-สมุทรสาคร ที่หันมาใช้น้ำประปาผิวดินทดแทนการใช้น้ำบาดาลแล้ว ยืนยันน้ำประปามีคุณภาพดีแถมได้ช่วยชาติยุติปัญหาวิกฤติแผ่นดินทรุดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยงานในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑลรวม 7 จังหวัด ยุติการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพื่อลดภาวะเสี่ยงภัยจากแผ่นดินทรุดตัว โดยให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคสร้างระบบผลิตน้ำประปาผิวดินขึ้นมารองรับความต้องการใช้น้ำประปาของประชาชนและผู้ประกอบการอย่างเพียงพอนั้น ผลปรากฎว่า ในส่วนของ จ.นครปฐม และสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการของ กปภ. มีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมส่วนน้อยที่เปลี่ยนมาใช้น้ำประปาผิวดินแทนน้ำบาดาล ทำให้การสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติแผ่นดินทรุดซึ่งพื้นที่ดังกล่าวกำลังมีความเสี่ยงอยู่ ยังไม่มีความก้าวหน้า

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่ได้เปลี่ยนมาใช้น้ำประปาแทนน้ำบาดาลในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว พบว่า มีความพึงพอใจในเรื่องคุณภาพของน้ำประปา แรงดันน้ำประปา รวมถึงการให้บริการของสำนักงานประปาในพื้นที่ที่ได้ให้ความดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังยืนยันว่าที่หันมาใช้น้ำประปาแทนน้ำบาดาล เพราะได้รับความสะดวกสบายประกอบกับสามารถลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวได้ เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำบัดคุณภาพของน้ำบาดาลก่อนนำไปใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งถือเป็นต้นทุนแฝง สำหรับเรื่องคุณภาพของน้ำประปาที่ใช้ในกระบวนการผลิตนั้นไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าแต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาวิกฤติแผ่นดินทรุดและช่วยกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย  ในการนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวให้หันมาใช้น้ำประปาแทนน้ำบาดาล ซึ่งขณะนี้ กปภ. ยังมีโปรโมชั่นลดพิเศษค่าติดตั้ง 15% และลดค่าน้ำแบบเหมาจ่ายถูกกว่าอัตราปกติ 25-30% จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2548

 
เลื่อนขึ้นข้างบน