กปภ.แจงแล้งนี้ ป.หาดใหญ่มีปัญหาเรื่องปริมาณและคุณภาพน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.แจงแล้งนี้ ป.หาดใหญ่มีปัญหาเรื่องปริมาณและคุณภาพน้ำ

15 มีนาคม 2548


กปภ.แจงแล้งนี้ ป.หาดใหญ่มีปัญหาเรื่องปริมาณและคุณภาพน้ำ

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยหน้าแล้งนี้สำนักงานประปาหาดใหญ่ก็ประสบปัญหาเรื่องปริมาณน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ รวมทั้งยังมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพของน้ำซึ่งเกิดจากการปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำดิบอีกด้วย

    นางสาวอรพิน อัศวนิก ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประสบภาวะฝนทิ้งช่วงมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 ทำให้น้ำในคลองอู่ตะเภาซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาของสำนักงานประปาหาดใหญ่มีปริมาณน้อยกว่าทุกปี นอกจากนั้น คุณภาพน้ำดิบก็ด้อยลงมาก กล่าวคือ มีกลิ่นเหม็นจากวัชพืชเน่าเปื่อยรวมทั้งมีการปนเปื้อนน้ำเสียจากโรงงานและบ้านเรือนที่อยู่ตลอดแนวริมคลองอู่ตะเภา สำนักงานประปาหาดใหญ่จึงได้เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้ทำการขุดลอกผักตบชวาบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ ทำการล้างถังตกตะกอน รวมทั้งได้ทำการติดตั้งเครื่องเพิ่มอากาศในแหล่งน้ำดิบและบริเวณทางเข้าหม้อกรองน้ำ จัดซื้อคาร์บอนเพื่อนำมาช่วยซับกลิ่นน้ำดิบในถังตกตะกอน นอกจากนั้น ยังได้ประสานกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาให้ทำการตรวจสอบและควบคุมการปล่อยน้ำเสียของโรงงานและบ้านเรือนตลอดแนวริมคลอง การดำเนินการดังกล่าวได้ช่วยทำให้น้ำดิบมีคุณภาพดีขึ้น และสามารถบรรเทากลิ่นได้

    สำหรับประเด็นปัญหาเรื่องปริมาณน้ำดิบมีจำกัดนั้น สำนักงานประปาหาดใหญ่ได้ประสานกับสำนักงานโครงการชลประทานสงขลาให้ปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองสะเดามายังคลองอู่ตะเภาเพิ่มเติม ซึ่งทางชลประทานยินดีให้ความช่วยเหลือแต่ก็ไม่สามารถปล่อยน้ำให้ได้เต็มที่ กล่าวคือ สามารถปล่อยน้ำได้จากเดิม 150,000 ลบ.ม./วัน เป็น 250,000 ลบ.ม./วัน เนื่องจากน้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณจำกัดเช่นกัน

    ดังนั้น ถึงแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่สำนักงานประปาหาดใหญ่ก็ยังคงมีความจำเป็นต้องกักเก็บน้ำดิบไว้ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น้ำตลอดช่วงฤดูแล้ง  จึงขอความร่วมมือจากประชาชนได้โปรดช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดตลอดช่วงหน้าแล้งนี้ด้วย.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน