ครบรอบ 26 ปี การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ครบรอบ 26 ปี การประปาส่วนภูมิภาค


ครบรอบ 26 ปี การประปาส่วนภูมิภาค

    เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 พล.อ.อ.นพพร จันทวานิช กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 26 ของ กปภ. โดยมี ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการ พร้อมพนักงานให้การต้อนรับ

    นางสาวอรพิน อัศวนิก ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. กำหนดจัดงานวันสถาปนา กปภ. ครบ 26 ปี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ สำนักงานใหญ่  โดยในช่วงเช้า ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา มาลีนนท์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยพิธีทางศาสนาพุทธ ได้แก่ การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 27 รูป พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีทางศาสนาพราหมณ์โดยการบวงสรวงบูชาท่านเวสสุวัณเทพ พระแม่คงคาเทวีเทพ และพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล หลังจากนั้น จะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ กปภ.  และมอบรางวัลสำนักงานประปาดีเด่นประจำปี 2547 ส่วนช่วงบ่ายจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้จัดการประปาทั่วประเทศเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานสำหรับนำไปสู่การแก้ไขให้ถูกใจลูกค้าผู้ใช้น้ำยิ่งขึ้น

    นอกจากนี้ กปภ. ยังได้จัดโครงการให้สิทธิพิเศษลดค่าติดตั้ง 25% แก่ผู้ประกอบการใน จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนการเลิกใช้น้ำบาดาลและเปลี่ยนมาใช้น้ำประปาแทน เนื่องจากทั้งสองจังหวัดเป็นพื้นที่วิกฤตการณ์แผ่นดินทรุด ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ยื่นคำร้องขอติดตั้งประปาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 จะได้รับสิทธิพิเศษในการลดค่าติดตั้ง 25% และจะได้ลดค่าน้ำจากอัตราเหมาจ่ายอีก 10% เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งหากเลยวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ไปแล้ว กปภ. จะลดค่าติดตั้งให้ 15% ตามโปรโมชั่นเดิมซึ่งจะหมดเขตเดือนมีนาคม 2548 นี้.

เลื่อนขึ้นข้างบน