กปภ.วอนผู้ประกอบการเลิกใช้น้ำบาดาลแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.วอนผู้ประกอบการเลิกใช้น้ำบาดาลแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุด


กปภ.วอนผู้ประกอบการเลิกใช้น้ำบาดาลแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุด

    การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) วอนโรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร ให้หันมาใช้น้ำประปาแทนการใช้น้ำบาดาลเพื่อลดความเสี่ยงจากแผ่นดินทรุด

    ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยงานในเขตพื้นที่ กทม. และปริมณฑลรวม 7 จังหวัด ยุติการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพื่อลดภาวะเสี่ยงภัยจากแผ่นดินทรุดตัว โดยให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคสร้างระบบผลิตน้ำประปาผิวดินขึ้นมารองรับความต้องการใช้น้ำประปาของประชาชนและผู้ประกอบการอย่างเพียงพอนั้น

    ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ. คือ จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร กปภ.ได้ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขึ้นมารองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนและประกอบการทั้งหมด โดยผู้ประกอบการใน จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมหันมาใช้น้ำประปาผิวดินแล้ว สำหรับ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร นั้น จากข้อมูลปริมาณการใช้น้ำประปาของสำนักงานประปาในพื้นที่ จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสาคร พบว่า ในพื้นที่ 2 จังหวัดดังกล่าว มีโรงงานและผู้ประกอบการที่ใช้น้ำบาดาลมาขอติดตั้งประปาผิวดินน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ประกอบการที่ยังใช้น้ำบาดาลทั้งหมด แต่ในส่วนของหมู่บ้านจัดสรรและประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างดี โดยหันมาใช้น้ำประปาผิวดินแทนการใช้น้ำบาดาลแล้ว จึงวอนขอความร่วมมือโรงงานและผู้ประกอบการให้เปลี่ยนมาใช้น้ำประปาเพื่อช่วยชาติรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

     ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติที่ จ.ภูเก็ต จ.พังงา และ จ.กระบี่ ชาวไทยได้เรียนรู้และรับรู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้นในกรณีวิกฤตการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล รวม 7 จังหวัดก็เช่นเดียวกัน กปภ. ซึ่งตระหนักดีว่าเป็นความเสี่ยงของส่วนรวม จึงจะรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงภัยธรรมชาติจากแผ่นดินทรุดทุกวิถีทางเพื่อให้เลิกใช้น้ำบาดาล ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว คือ การสร้างระบบประปาผิวดินขึ้นมารองรับ จึงขอเรียนว่า  กปภ. มีความพร้อมอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำ จึงวอนขอให้โรงงานและผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้น้ำประปา โดยขณะนี้ยังอยู่ในช่วงลดพิเศษค่าติดตั้ง 15% และลดค่าน้ำแบบเหมาจ่ายถูกกว่าอัตราปกติ 25-30% จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2548.

เลื่อนขึ้นข้างบน