ประปาบางคล้าแจ้งการแบ่งจ่ายน้ำเป็นเวลา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประปาบางคล้าแจ้งการแบ่งจ่ายน้ำเป็นเวลา


ประปาบางคล้าแจ้งการแบ่งจ่ายน้ำเป็นเวลา

     สำนักงานประปาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา มีความจำเป็นต้องแบ่งจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา เนื่องจากการขาดแคลนน้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2548 เป็นต้นไป

     นายเชวง ชูศรี รองผู้ว่าการภาค 3 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า สถานีจ่ายน้ำบางน้ำเปรี้ยว สำนักงานประปาบางคล้าในสังกัดของ กปภ. ซึ่งให้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยวและบริเวณใกล้เคียง มีความจำเป็นต้องแบ่งจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูแล้งทำให้ปริมาณน้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปาของ กปภ. ในบางพื้นที่มีจำนวนลดลง โดยในพื้นที่ของสำนักงานประปาบางคล้านั้น ประสบปัญหาน้ำในสระพักน้ำของสถานีบางน้ำเปรี้ยว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบของสำนักงานประปาบางคล้ามีปริมาณลดน้อยลงมาก ประกอบกับน้ำในแม่น้ำบางปะกงมีความเค็มสูง จึงไม่สามารถสูบน้ำเข้ากักเก็บเพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำประปาได้ ดังนั้น สำนักงานประปาบางคล้าจึงมีความจำเป็นต้องแบ่งการจ่ายน้ำเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 09.00 น. และช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 21.00 น. ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2548 เป็นต้นไป จนกว่ากรมชลประทานจะปล่อยน้ำมาทางคลองแสนแสบและมีปริมาณน้ำมากเพียงพอ โดยคาดว่าประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2548 สำนักงานประปาบางคล้าจะสามารถจ่ายน้ำเป็นปกติได้

    อนึ่ง สำนักงานประปาบางคล้า ขออภัยลูกค้าในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอให้สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประปาบางคล้า หมายเลขโทรศัพท์ 038-541153.

เลื่อนขึ้นข้างบน