กปภ.ร่วมกับโกลบอล วอเตอร์ฯ ติดตั้งตู้น้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ร่วมกับโกลบอล วอเตอร์ฯ ติดตั้งตู้น้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้


กปภ.ร่วมกับโกลบอล วอเตอร์ฯ ติดตั้งตู้น้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับบริษัท โกลบอล วอเตอร์ ซิสเท็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ โดยนำตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเพื่อชุมชนไปติดตั้งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้ง 6 จังหวัด จำนวน 60 ตู้ เพื่อบริการน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยแก่ประชาชน

     ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิถล่มพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล ซึ่งผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนทั้งในด้านที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค กปภ. จึงร่วมกับบริษัท โกลบอล วอเตอร์ ซิสเท็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามิถล่มในพื้นที่ภาคใต้ โดยติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเพื่อชุมชนในพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัดที่ประสบภัย จังหวัดละ 10 ตู้ รวมทั้งสิ้น 60 ตู้ เพื่อให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีแก่ประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำดื่ม นอกจากนี้ ยังได้จัดภาชนะเพื่อบรรจุน้ำขนาด 5 ลิตร และ 1 ลิตร จำนวน 6,000 ใบ ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ต้องการรับน้ำจากน้ำดื่มอีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อการติดตั้งตู้น้ำดื่มเพื่อชุมชนแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยรวมถึงหน่วยงานอาสาสมัครต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดียิ่ง.

เลื่อนขึ้นข้างบน