กปภ.ย้ำน้ำประปาพื้นที่ภัยพิบัติสามารถดื่มได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ย้ำน้ำประปาพื้นที่ภัยพิบัติสามารถดื่มได้


กปภ.ย้ำน้ำประปาพื้นที่ภัยพิบัติสามารถดื่มได้

     กปภ. เผยผลกระทบจากคลื่นสึนามิ ส่งผลให้สำนักงานประปาในพื้นที่ 3 แห่ง ประสบปัญหามาตรวัดน้ำหาย ท่อเมนรองชำรุด ท่อประปาแตกรั่วจำนวนมาก ระดมกำลังซ่อมแซมจนสามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ โดยไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ  หน่วยงานใดต้องการน้ำติดต่อขอรับได้ตลอด 24 ชั่วโมง

     ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยถึงผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิถล่มพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันว่า ในส่วนพื้นที่ชุมชนเมืองซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กปภ. มีสำนักงานประปาได้รับผลกระทบ 3 แห่ง คือ สำนักงานประปาภูเก็ต สำนักงานประปากระบี่ และสำนักงานประปาตะกั่วป่า จ.พังงา เนื่องจากท่อจ่ายน้ำและมาตรวัดน้ำที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลเกิดสูญหาย และพบท่อแตกรั่วจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องเร่งซ่อมแซมโดยด่วน แต่เพื่อไม่ให้ลูกค้าผู้ใช้น้ำต้องเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ สำนักงานประปาฯจึงยังคงจ่ายน้ำบริการตามปกติ แม้ว่าจะทำให้เกิดปัญหาน้ำสูญเสียตามเส้นท่อที่แตกรั่วเป็นปริมาณมาก

    สำหรับกรณีที่มีผู้แสดงความวิตกกังวลถึงคุณภาพของน้ำดิบที่นำมาผลิตเป็นน้ำประปาว่าอาจจะมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมนั้น กปภ. ขอเรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันสำนักงานประปาในพื้นที่ดังกล่าวใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำบนภูเขามาผลิตเป็นน้ำประปาจึงไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งสกปรกตกค้าง ทั้งนี้ หากประชาชนได้กลิ่นคลอรีนในน้ำประปานั่นหมายถึงน้ำประปามีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ซึ่งประชาชนสามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้อย่างแน่นอน

     ในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบภัย นอกเหนือจากการบริจาคเงินช่วยเหลือผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว สำนักงานประปาเขต 4 สุราษฎร์ธานียังจัดน้ำดื่มบรรจุขวดไปแจกจ่ายให้ผู้ที่ขาดแคลนน้ำสะอาด และจัดรถบรรทุกน้ำจำนวน 3 คัน ประจำอยู่ที่สำนักงานประปาภูเก็ต และสำนักงานประปาตะกั่วป่า เพื่อเสริมกับรถบรรทุกน้ำของหน่วยงานบรรเทาทุกข์ต่าง ๆ ในการบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่

    ทั้งนี้ กปภ. ยินดีจ่ายน้ำให้แก่หน่วยงานบรรเทาทุกข์ฟรีโดยไม่คิดมูลค่า โดยหน่วยงานสามารถประสานงานกับสำนักงานประปาในพื้นที่ได้โดยตรงตลอด 24 ชั่วโมง ที่ โทร.076-321515, 076-421115 และ 076-412156.
   

เลื่อนขึ้นข้างบน