อบรมช่างเชื่อมท่อเหล็กและท่อ HDPE (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

อบรมช่างเชื่อมท่อเหล็กและท่อ HDPE


อบรมช่างเชื่อมท่อเหล็กและท่อ HDPE

     การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (กพร.) เปิดอบรมหลักสูตรช่างเชื่อมท่อเหล็ก และ ท่อ HDPE เริ่มรุ่นแรกต้นปีหน้า มุ่งเป้ายกระดับมาตรฐานฝีมือช่างเชื่อมท่อประปาไทยและลดปัญหาน้ำสูญเสีย

     ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ตามแผนวิสาหกิจของ กปภ.ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายลดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายให้เหลือ 25% ภายในปี 2549 นั้น ในปีงบประมาณ 2547 กปภ.ยังมีอัตราน้ำสูญเสียในระบบจ่ายเฉลี่ย 26.6% โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการหลุดของรอยเชื่อมต่อท่อประปาบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลให้ กปภ.ต้องสูญเสียกำลังคนและงบประมาณในการซ่อมแซมท่อ สูญเสียน้ำสะอาดโดยเปล่าประโยชน์ ตลอดจนเกิดปัญหาสิ่งสกปรกเล็ดลอดเข้าไปในเส้นท่อประปา และผลกระทบที่สำคัญก็คือ ทำให้ลูกค้าของ กปภ.ต้องขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในระหว่างที่สำนักงานประปาต้องงดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมแซมท่อ

    กปภ. จึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (กพร.) จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบรับรองฝีมือช่างเชื่อมท่อประปาประเภทท่อเหล็กและท่อโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (ท่อ HDPE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลงานเชื่อมท่อทุกครั้งของผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการของ กปภ.เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตท่อและมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำให้รอยเชื่อมต่อไม่หลุดง่าย ลดปัญหาน้ำสูญเสีย ลูกค้าได้รับบริการน้ำสะอาดอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่เพียงพอและแรงดันน้ำที่สูงขึ้น โดยคาดว่าจะเริ่มจัดฝึกอบรมรุ่นแรกได้ประมาณเดือนมกราคม 2548 นอกจากนี้   กปภ.ยังมีนโยบายที่จะกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างของ กปภ.ให้ช่างผู้ปฏิบัติงานเชื่อมท่อเหล็ก รวมทั้งช่างผู้ปฏิบัติงานเชื่อมท่อ HDPE จะต้องผ่านการฝึกอบรมและทดสอบรับรองฝีมือกับ กพร.แล้วเท่านั้น

     กปภ.จึงขอประกาศให้ช่างเชื่อมท่อเหล็ก ช่างเชื่อมท่อ HDPE รวมทั้งผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเชื่อมท่อทั้ง 2 ประเภทตลอดจนผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว โดยติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานประสานศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมท่อมาตรฐานสากล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์/โทรสาร 0-2245-6563.

เลื่อนขึ้นข้างบน