บรรหารตรวจความพร้อมระบบ RO ส่งน้ำประปาเข้าพระตำหนักฯปากพนัง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

บรรหารตรวจความพร้อมระบบ RO ส่งน้ำประปาเข้าพระตำหนักฯปากพนัง

29 กันยายน 2547


บรรหารตรวจความพร้อมระบบ RO ส่งน้ำประปาเข้าพระตำหนักฯปากพนัง

       นายบรรหาร ศิลปอาชา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมระบบ RO กำจัดคลอไรด์ในน้ำประปาก่อนส่งจ่ายเข้าไปยังพระตำหนักประทับแรม อ.ปากพนัง ด้านรองผู้ว่าการ กปภ.เชื่อ หลังฝนตกจะส่งผลค่าคลอไรด์ในแม่น้ำปากพนังเจือจางลง ปัญหาน้ำประปากร่อยจะหมดไป พร้อมมีแผนสอง ขุดลอกสระรอเก็บกักน้ำจืดไว้ใช้ช่วงฤดูแล้ง
      เช้าวันที่ 29 กันยายน 2547  นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินการก่อสร้างพระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปตรวจความพร้อมของระบบผลิตน้ำประปาแบบ Reverse Osmosis (RO) ที่สำนักงานประปาปากพนัง โดยมี นายชวลิต สารันต์ รองผู้ว่าการภาค 5 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานสรุปผลของโครงการ
      โครงการดังกล่าว      สืบเนื่องมาจากที่นายบรรหารฯ เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพระตำหนักฯอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับทราบถึงสภาพปัญหาน้ำดิบจากแม่น้ำปากพนังซึ่งสำนักงานประปาปากพนังสูบขึ้นมาผลิตเป็นน้ำประปามีค่าคลอไรด์สูง ทำให้น้ำประปาที่ผลิตได้มีความกร่อย จึงได้ผลักดันให้ กปภ.ได้รับงบประมาณจำนวน 4 ล้านบาท ในการก่อสร้างระบบ RO ซึ่งมีกำลังผลิต 240,000 ลิตรต่อวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำน้ำประปามาผ่านกระบวนการกำจัดคลอไรด์ให้น้ำกร่อยกลายเป็นน้ำจืด ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์ พร้อมส่งจ่ายน้ำประปาเข้าไปยังพระตำหนักฯ แล้ว
      ด้าน นายชวลิต สารันต์ รองผู้ว่าการภาค 5 กปภ. กล่าวถึงสถานการณ์ของปัญหาน้ำประปาที่ส่งจ่ายบริการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ปากพนังที่ยังคงมีความกร่อย โดยคาดว่าปัญหาดังกล่าวจะหมดไปในเร็วๆนี้ เนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่เริ่มมีฝนตกและจะตกบ่อยขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม น้ำฝนจะช่วยชะล้างความเค็มของน้ำในแม่น้ำปากพนังให้เจือจางลง นอกจากนี้ กปภ.ยังได้ร่วมกับกรมชลประทานดำเนินการขุดลอกสระเก็บน้ำดิบบ้านตรงของ กปภ. เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อที่จะเก็บกักน้ำฝนได้มากขึ้น จึงมั่นใจว่าฤดูแล้งปีหน้า สำนักงานประปาปากพนังจะมีน้ำจืดสำรองไว้ผลิตน้ำประปาเพื่อบริการประชาชนชาวปากพนังได้อย่างเพียงพอ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน